Paieška
lt en

Informacija apie Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų konkurso rezultatus Pasvalio rajono savivaldybėje

Vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų (toliau – Nuostatų), patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ 53, 58 punktais, skelbiama informacija apie Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų konkurso rezultatus Pasvalio rajono savivaldybėje.

2020 m. projektų finansavimui gautos 4 organizacijų paraiškos. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. DV-779 patvirtintas lėšų paskirstymas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 m. projektams finansuoti: 

Eil

 Nr.

Pareiškėjas

Juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas,

Nr.

Balų vidur-kis

Prašoma suma, Eur

Skiriama suma (Eur),

iš jų:

iš viso

VB lėšos

SB lėšos

1.

VšĮ LASS Šiaurės rytų centras

248161410

Savarankiškumo bei socialinių įgūdžių ugdymas, užimtumas ir pagalba regėjimo neįgaliesiems

Nr. ARS-J-1316

45,50

16742

16017

14917

1100

2.

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Pasvalio bendrija

190883469

2020 m. socialinės reabilitacijos paslaugos vyresnio amžiaus neįgaliesiems bendruomenėje Nr. ARS-J-1290

43,00

5000

4400

-

4400

3.

Pasvalio rajono neįgaliųjų draugija

191560967

Pasvalio rajono neįgaliųjų draugijos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas

Nr.ARS-J-1312

40,00

18171

15511

14411

1100

4.

Pasvalio krašto klubas „Užjausk draugą“

169300531

Psichikos negalią turinčių asmenų socialinė integracija į visuomenę Pasvalio rajone Nr. ARS-J-1325

33,50

14605

9840

8740

1100

 

Iš viso:

45768

38068

7700


Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija

Dalintis Facebook