Paieška
lt en

Kviečiame nevyriausybines organizacijas įregistruoti NVO statusą

Kviečiame nevyriausybines organizacijas įregistruoti NVO statusą

Lietuvoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos (NVO) Registrų centre  gali nemokamai įregistruoti NVO statusą, žymą, leidžiančią lengviau identifikuoti naudą visuomenei kuriančias asociacijas, labdaros ir paramos fondus ar viešąsias įstaigas.

Neatlygintinai įregistruoti NVO statusą nevyriausybinei organizacijai paprasta - viešosios įstaigos, asociacijos, labdaros ir paramos fondo ar kito juridinio asmens vadovas tai gali padaryti  prisijungęs prie Registrų centro savitarnos.

Nevyriausybinės organizacijos žymos įregistravimo juridinių asmenų registre instrukcija

Pateikti prašymą įregistruoti NVO žymą nevyriausybinių organizacijų atstovai gali ir atvykę į vieną iš Registrų centro klientų aptarnavimo padalinių.

Žyma Juridinių asmenų registre, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija, įregistruojama per 3 darbo dienas.

Kas gali būti NVO?

Pagal Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą nevyriausybine organizacija laikomas nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų valdymo nepriklausomas savanoriškumo pagrindais įsteigtas visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra siekti politinės valdžios arba įgyvendinti vien tik religinius tikslus.

Nevyriausybinėmis organizacijomis nelaikomi juridiniai asmenys, kurių daugiau nei trečdalis dalyvių yra juridiniai asmenys, nesantys nevyriausybinėmis organizacijoms ar religinėmis bendruomenėmis. Jomis taip pat negali būti politinės partijos, profesinės sąjungos, darbdavių organizacijos ir jų susivienijimai, organizacijos, kuriose narystė yra privaloma tam tikros profesijos atstovams, taip pat sodininkų bendrijos, daugiabučių namų bendrijos, šeimynos, nuolatinės arbitražo institucijos.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos informacija

Dalintis Facebook