Paieška
lt en

Kviečiame siūlyti kandidatus į bendruomeninių organizacijų tarybą

Kviečiame siūlyti kandidatus į bendruomeninių organizacijų tarybą

Kviečiame Pasvalio rajono savivaldybės bendruomenines organizacijas siūlyti kandidatus į Savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą. Bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje. 2019 m. kovo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas, kuris įpareigoja Pasvalio savivaldybės tarybą sudaryti Pasvalio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą trijų metų kadencijai.

Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba:
1) teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo;
2) teikia siūlymus išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl atstovų, deleguojamų į pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijos narius, ir dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių, komisijų darbe;
3) teikia siūlymus savivaldybių institucijoms ir išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų savivaldybės gyventojams svarbių reikalų;
4) atlieka kitas savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatuose nustatytas funkcijas.

Šiuo metu rengiamas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl Savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo.
Bendruomeninių organizacijų informacijos apie kandidatų vardą, pavardę ir atstovaujamą organizaciją laukiame iki š. m. liepos 18 d. el. paštu sekretoriatas@pasvalys.lt.
Daugiau informacijos telefonu (8 451) 54 123

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato informacija

Dalintis Facebook