Paieška
lt en

Kviečiame teikti paraiškas leidybos daliniam finansavimui

Kviečiame teikti paraiškas leidybos daliniam finansavimui

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Pasvalio rajono leidybos dalinio finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-281 (su visais aktualiais pakeitimais), skelbia kvietimą teikti paraiškas leidybos daliniam finansavimui gauti iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Paraišką dėl leidinio leidybos dalinio finansavimo gali pateikti autorius, paruošęs rašytinį ar elektroninį leidinį, taip pat autorius / autorių kolektyvas, kūrėjas, paruošęs leidybai rajonui aktualų leidinį.


Paraiškos dėl leidinių leidybos dalinio finansavimo pateikiamos Savivaldybės administracijai iki 2024 m.  balandžio 5 d. užpildant nustatytos formos paraiškos formą ir siunčiant ją registruotu laišku, adresu Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143, Pasvalys arba pristatant tiesiogiai į Savivaldybės administracijos 100 kab. Paraiškos yra registruojamos. Paraiškas, pasirašytas elektroniniu parašu, pasirašytas ir skenuotas arba fotografuotas, siųskite el. paštu dokumentai@pasvalys.lt.

Ranka rašytos paraiškos nepriimamos.

Leidinių leidybos prioritetinės sritys:

1. leidinių, reprezentuojančių Savivaldybę ir Pasvalio kraštą, leidyba;

2. Pasvalio krašto kultūrai reikšmingų, išliekamąją vertę turinčių leidinių leidyba;

3. fizinio asmens kūrybos leidinio leidyba (projekto paraišką teikia fizinis asmuo).

 

Leidinio leidybai iš dalies finansuoti iš Savivaldybės biudžeto lėšų gali būti prašoma ne daugiau kaip 70 procentų bendros vertės.

Finansavimas neskiriamas pareiškėjui, kuris sutartyje numatyta tvarkaneatsiskaitė už ankstesniais metais iš Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų leidinių leidybai finansuotus arba buvo nustatyta, kad gautos lėšos panaudotos ne pagal tikslinę jų paskirtį.

 

PARAIŠKOS FORMA

Pasvalio rajono leidybos dalinio finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas

Savivaldybės administracijos informacija

Dalintis Facebook