Paieška
lt en

Kvietimas teikti paraiškas sporto projektams finansuoti

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia kvietimą teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo (SRF) lėšomis.

Į finansavimą SRF lėšomis gali pretenduoti sporto projektai, kurie skirti fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą; sporto inventoriui ir įrangai įsigyti; sporto renginius organizuoti; asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijai tobulinti ir sporto informacijos sklaidai.
Taip pat į SRF finansavimą gali pretenduoti projektai, skirti esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui.
10 proc. SRF kvietimuose numatytų lėšų yra skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti.
Paraiškas sporto projektų finansavimui gauti gali teikti tik juridiniai asmenys. SRF finansuoja iki 90 proc. projekto išlaidų. Projektų įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis nei 4 metai.
Paraiškos fizinio aktyvumo veiklų, skatinančių fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo, sporto renginių organizavimo, sporto srityje dirbančiųjų ar teikiančiųjų paslaugas kvalifikacijos tobulinimo ir sporto informacijos sklaidos projektams teikiamos iki 2021 m. gruodžio 23 d., o esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtros, priežiūros ir remonto projektams – iki 2022 m. kovo 1 d. Paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu.
Keturių SRF sričių – sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti, sporto renginiams organizuoti, taip pat dirbančiųjų ar teikiančiųjų paslaugas sporto srityje kvalifikacijai tobulinti ir sporto informacijai skleisti, – konkursus administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldus Švietimo mainų paramos fondas. Kvietimą projektams, skirtiems esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui, – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.
SRF finansuojami projektai atrenkami konkurso būdu. Paraiškas vertina nepriklausomi ekspertai ir vertintojai, po to – švietimo, mokslo ir sporto ministro sudaryta Sporto projektų komisija.
2022 m. naujiems sporto projektams planuojama paskirstyti ne mažiau nei 5 mln. eurų SRF lėšų. Tęstiniams projektams finansavimas bus užtikrinamas iš kiekvienų kitų metų SRF biudžeto.
Po 2020 m. Konstitucinio teismo sprendimo, kuris antikonstitucinėmis pripažino Sporto įstatymo nuostatas, reglamentuojančias SRF finansavimą ir lėšų skyrimo tvarką, pasikeitė fondo sudarymo tvarka. Antikonstitucinėmis buvo pripažintos tos Sporto įstatymo nuostatas, kurios SRF iš anksto numatė fiksuoto dydžio finansavimą, įtvirtinant jo konkretų lėšų dydį kaip tam tikrą procentinę dalį nuo akcizo už alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką (2, 2,5, 3 procentai) ir loterijų ir azartinių lošimų mokesčio (10 procentų) dalies, o taip pat tos, kurios numatė, kad einamaisiais biudžetiniais metais nepanaudotos lėšos negrąžinamos į valstybės biudžetą ir paliekamos kitais biudžetiniais metais numatytiems sporto projektams finansuoti.
Todėl dabar SRF yra biudžeto priemonė be specialaus pajamų šaltinio ir įstatymu apibrėžtų apimčių ir jam tik vieneriems biudžetiniams metams skiriamų lėšų dydį kasmet nustato Vyriausybė ir Seimas, tvirtindamas valstybės biudžetą.
Numatoma, jog 2022-iems SRF bus skirti 14,88 mln. Iš šios sumos bus finansuojami ir 2019–2021 m. kvietimų sporto projektai.
Visos 2022 m. kvietimų sąlygos skelbiamos SRF svetainėje www.srf.lt
Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl 2022 m. kvietimo teikti paraiškas SRF lėšoms gauti čia: https://bit.ly/3xkzuXi

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija
https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/skelbiamas-kvietimas-teikti-paraiskas-sporto-projektams-finansuoti

Dalintis Facebook