Paieška
lt en

Paskirstytos lėšos nevyriausybinių organizacijų projektams finansuoti

Pasvalio rajono savivaldybė kasmet skiria lėšas nevyriausybinių organizacijų (NVO) įgyvendinamiems projektams finansuoti. Lėšos skiriamos projektams, kuriais siekiama skatinti gyventojų užimtumą, aktyvinti Pasvalio rajono NVO veiklą ir plėtrą, skatinti gyventojų dalyvavimą kultūriniame ir visuomeniniame rajono gyvenime bei užtikrinti gyvenimo kokybę. Lėšos nevyriausybinių organizacijų projektams skirtos konkurso ir ne konkurso būdu.
Konkursui nevyriausybinės organizacijos pateikė 61 paraišką. Taip pat buvo pateiktos 4 paraiškos gauti dalinį finansavimą iš Savivaldybės biudžeto lėšų ne konkurso būdu. Pateiktas projektų paraiškas įvertino Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba.
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos siūlymą, 2019 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. DV-349, patvirtino lėšų paskirstymą nevyriausybinėms organizacijoms.

Eil. Nr.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Skirtos lėšos, Eur

1.

Gulbinėnų krašto bendruomenė

,,Materialinės bazės stiprinimas bendruomenėje“

600,00

2.

Pasvalio senovinės technikos klubas „Retrobroliai“

IX  tarptautinis senovinės technikos suvažiavimas „Mes važiuojame 2019“

600,00

3.

Pasvalio rajono Tetirvinų krašto bendruomenė

,,Tetirvinų krašto bendruomenės stiprinimas ir partizano Adolfo Ramanausko – Vanago kovų keliais“

600,00

4.

Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Panevėžio apskrities skyrius

Tarptautinės LKRKA ,,Žaidynės – 2019“

600,00

5.

Visuomeninė organizacija Pasvalio šachmatų ir šaškių klubas

,,Klubo veiklos gerinimas“

600,00

6.

Pasvalio rajono Pumpėnų bendruomenė

Bendruomenės veiklos stiprinimas

590,00

7.

Klubas „Kraitė“

,,Baltijos keliui – 30“

600,00

8.

Grūžių krašto kaimo bendruomenė

,,Norime garsiau ir gražiau“

600,00

9.

Pasvalio rajono Atžalyno bendruomenė

,,Naktiniai skaitymai prie Pyvesos“

600,00

10.

Pasvalio rajono Pervalkų bendruomenė

Viešųjų erdvių atskyrimas

600,00

11.

Vilkiškių bendruomenė

Kraštiečių šventė ,,Kur gimėm, kur augom...“

600,00

12.

Pasvalio rajono Žilpamūšio krašto bendruomenė

,,Tradicinė vasaros šventė 2019“

600,00

13.

Žiemgalos draugijos Pasvalio skyrius

Europos paveldo dienos: neatrastieji lobiai bažnyčių bokštuose ir varpinėse

600,00

14 

Žadeikonių krašto bendruomenė

,,15 prasmingų metų“

600,00

15.

Deglėnų bendruomenė

,,Tegul bendruomenė mus vienija“

600,00

16.

Krinčino krašto bendruomenė

,,Būti kartu“

600,00

17.

Pasvalio rajono Ustukių bendruomenė

Tradicinė Ustukių kaimo šventė ,,Žolyną skinsiu – vainiką pinsiu“

600,00

18.

Pasvalio rajono Nemeikšiūnų kaimo bendruomenė

,,Sportuokime kartu...“

600,00

19.

Pasvalio rajono „Santakos“ bendrija

,,Sustok akimirka žavinga“

600,00

20.

Asociacija ,,Aktyvus Pasvalys“

,,Bėgimas Lėvens upe“

600,00

21.

Pasvalio verslininkų asociacija „Verslo žiedas“

Jaunimo verslumą skatinantis renginys

590,00

22.

Pasvalio rajono Mikoliškio kaimo bendruomenė

,,Dainuok Mikoliški“

600,00

23.

Pasvalio astmininkų klubas ,,Teisė kvėpuoti“

,,Pažink savo kraštą“

600,00

24.

Pasvalio rajono Manikūnų krašto bendruomenė

,,Kartos kartu“

600,00

25.

Sėlių kultūros ir socialinės paramos bendrija

,,Materialinės bazės papildymas ir gerinimas“

500,00

26.

Sėlių kultūros ir socialinės paramos bendrija

Jubiliejinė poezijos šventė ,,Krinčino verdenė – 25“ ir Poetų Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių gimimo metinės. Literatūriniai skaitymai ,,Užgimimo šviesoj“

500,00

27.

Entuziastų klubas „Pajusk skrydžio jėgą“

XI tarptautinio renginio „Mes važiuojame 2019“ koncertinės dalies organizavimas

600,00

28.

Kaimo bendruomenė „Žvirgždė“

,,Bendruomenės namų ir aplinkos tvarkymas“

600,00

29.

Pasvalio rajono Puškonių kaimo bendruomenė

,,Gyvenkime įdomiau ir švariau“

600,00

30.

Kriklinių bendruomenė

,,Pastato išorės remontas“

600,00

31.

Pasvalio rajono dziudo klubas ,,GIRI“

,,Materialinės bazės stiprinimas ir veiklos viešinimas“

600,00

32.

Meškalaukio kaimo bendruomenė

,,Kartų bendrystės stiprinimas“

600,00

33.

Pasvalio mišrus choras ,,Canticum novum“

Pasvalio mišraus choro ,,Canticum novum“ dalyvavimas tarptautiniame konkurse ,,Praga Cantat“

600,00

34.

Šokių kolektyvas ,,Šėltinis“

,,Šokame visi kartu“

600,00

35.

Talačkonių bendruomenė

,,Vasaros šventė“

600,00

36.

Jaunimo iniciatyvinė grupė ,,Marabų“

,,Ateik ir tu -būkim kartu“

590,00

37.

Girsūdų krašto bendruomenė

,,Materialinės bazės stiprinimas“

560,00

38.

Pušaloto bendruomenė

,,Mano kraštas mano širdy“

600,00

39.

Kraštų kaimo bendruomenė

,,Bendruomenės salės tvarkymas – 2“

600,00

40.

Aukštaitijos kolekcininkų klubas

,,Aukštaitijos kolekcininkų klubo materialinės bazės stiprinimas“

580,00

41.

Valakėlių kaimo bendruomenė

,,Darni bendruomenė-kultūringa bendruomenė“

600,00

42.

Pasvalio bėgimo mėgėjų ir sveikos gyvensenos klubas ,,Vėtra“

,,Pasvalio miesto gimtadienio šventinio bėgimo renginys“

600,00

43.

Nakiškių krašto bendruomenė

,,Jauki aplinka malonus bendravimas“

500,00

44.

Lietuvos Katalikių Moterų Sąjungos Pasvalio skyriaus draugija

,,Mūsų širdys ir darbai Dievui ir Tėvynei“

600,00

45.

Kiemėnų kaimo bendruomenė

,,Tradicinė Kraštiečių šventė – jaunimo iniciatyva“

600,00

46.

Pasvalio rajono Raubonių kaimo bendruomenė

,,Tvarkome kaimo viešąsias erdves“

600,00

47.

Jurgėnų kaimo bendruomenė

,,Puoselėkime tradicijas“

600,00

48.

Daujėnų krašto bendruomenė

,,Stalo įrankių ir indų bendruomenės virtuvei įsigyti“

560,00

49.

Pasvalio bitininkų draugija ,,Bičiulis“

,,Bitininkų patirčių sklaida“

600,00

50.

Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Pasvalio skyrius

,,Praeitis gyva, nes liudija“

600,00

51.

Vaškų krašto bendruomenė

,,Kurkime ir dirbkime šiltai”

600,00

52.

Namišių krašto bendruomenė

,,Bendruomenės virtuvės įrengimas“

600,00

53.

Saločių miestelio ir aplinkinių kaimų bendruomenė

,,Antaninės ant mūšos. Kantri“

600,00

54.

Kaimo bendruomenė ,,Kalneliškių kraštas“

,,15 metų kartu“

600,00

55.

Pajiešmenių kaimo bendruomenė

Muzikos festivalis ,,Kyla gandrai“

600,00

56.

Švobiškio ir aplinkinių kaimų bendruomenė

,,Praeitį menam – ateitį kuriam šiandien“

600,00

57.

Pasvalio rajono Norių krašto bendruomenė

,,Norių kaimo žaliųjų zonų tvarkymas“

590,00

58.

Norgėlų bendruomenė

,,Branginkim kas išlikę“

600,00

59.

Rinkūnų bendruomenė

,,Sugrįžkim į brangų kraštą‘

600,00

60.

VšĮ Veiklių mamų klubas

,,Gera gyventi Pasvalyje 2“

600,00

61.

Pasvalio rajono bendruomenių sąjunga

,,Kaimo bendruomenių bendradarbiavimas ir partnerystė“

600,00

62.

Entuziastų klubas ,,Pajusk skrydžio jėgą“

,,XI-ojo tarptautinio renginio  „Mes važiuojame 2019“ techninis aptarnavimas
(ne konkurso būdu)

2 000,00

63.

Pušaloto bendruomenė

,,Pušaloto sinagogos erdvės“
(ne konkurso būdu)

840,00

64.

Pušaloto bendruomenė

,,(Ne)atrastasis Pušaloto štetlas“
(ne konkurso būdu)

1 200,00

65.

Pušaloto bendruomenė

,,Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant kaimo gyventojų poreikiams“
(ne konkurso būdu)

3 000,00

 

 

 

Iš viso skirta:

43 200,00

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir jaunimo reikalų skyriaus informacija

Dalintis Facebook