Paieška
lt en

Priimamos paraiškos priemonei „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Priimamos paraiškos priemonei „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Pasvalio rajono savivaldybė pradeda įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ ir kviečia teikti paraiškas projektams finansuoti.
Priemone siekiama skatinti gyvenamosios vietovės savarankiškumą tenkinant viešuosius jos poreikius, stiprinti narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo.
Galimi pareiškėjai – Pasvalio rajone registruotos ir veikiančios bendruomeninės, religinės ir nevyriausybinės organizacijos. 
Projektų prioritetai ir veiklos sritys:
- socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms;
- vaikų ir jaunų žmonių (14-29 metų) laisvalaikio užimtumas;
- kultūrinė ir švietėjiška veikla;
- sporto ir sveikatinimo veikla;
- bendruomeninės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla;
- bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.
Tinkamomis finansuoti laikomos konkrečios rajono seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos, taip pat nustatyta maksimali vienam projektui galima skirti suma.

Pasvalio  rajono seniūnijų išplėstinių seniūnaičių sueigų priimti sprendimai:

 1. Daujėnų seniūnija

2019 m. rugpjūčio 7 d. Daujėnų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimas (protokolas Nr. SS-2).
Tinkama finansuoti laikoma patvirtinta veikla – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

 1. Joniškėlio apylinkių seniūnija

2019 m. rugpjūčio 13 d. Joniškėlio apylinkių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimas (protokolas Nr. SS-1).

 1. Tinkamos finansuoti laikomos patvirtintos veiklos:
 2. sporto ir sveikatingumo veikla;
 3. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti;
 4. kultūrinė švietėjiška veikla.
 1. Joniškėlio miesto seniūnija

2019 m. rugpjūčio 19 d. Joniškėlio miesto seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimas (protokolas Nr.1).
Tinkama finansuoti laikoma patvirtinta veikla - bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

 1. Krinčino seniūnija

2019 m. rugpjūčio 12 d. Krinčino seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimas (protokolas Nr. SSP-2).
Tinkama finansuoti laikoma patvirtinta veikla - bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

 1. Namišių seniūnija

2019 m. rugpjūčio 8 d. Namišių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimas (protokolas Nr. V1-2).
Tinkamos finansuoti laikomos patvirtintos veiklos:

 1. bendruomeninės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla;
 2. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.
 1. Pasvalio apylinkių seniūnija

2019 m. rugpjūčio 8 d. Pasvalio apylinkių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimas (protokolas Nr. V4-75).
Tinkamos finansuoti laikomos patvirtintos veiklos:

 1. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti;
 2. kultūrinė ir švietėjiška veikla.
 1. Pasvalio miesto seniūnija

2019 m. rugpjūčio 13 d. Pasvalio miesto seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimas (protokolas Nr. SS 2).
Tinkama finansuoti laikoma patvirtinta veikla – bendruomeninės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla.

 1. Pumpėnų seniūnija

2019 m. rugpjūčio 7 d. Pumpėnų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimas (protokolas Nr. SS-1).
Tinkamos finansuoti laikomos patvirtintos veiklos:

 1. kultūrinė ir švietėjiška veikla;
 2. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.
 1. Pušaloto seniūnija

2019 m. rugpjūčio 2 d. Pušaloto seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimas (protokolas Nr. 1).
Tinkamos finansuoti laikomos patvirtintos veiklos:

 1. kultūrinė ir švietėjiška veikla;
 2. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.
 1. Saločių seniūnija

2019 m. rugpjūčio 8 d. Saločių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimas (protokolas Nr. V1-25).
Tinkamos finansuoti laikomos patvirtintos veiklos:

 1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms;
 2. vaikų ir jaunų žmonių (14-29 metų) laisvalaikio užimtumas;
 3. kultūrinė ir švietėjiška veikla.
 1. Vaškų seniūnija

2019 m. rugpjūčio 6 d. Vaškų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimas (protokolas Nr. 10-21).
Tinkamos finansuoti laikomos patvirtintos veiklos:

 1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms;
 2. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

PARAIŠKOS FORMĄ RASITE ČIA.

Pareiškėja (organizacija) kartu su paraiška turi pateikti žemiau išvardintų lietuvių kalba surašytų dokumentų kopijas:

 1. pareiškėjo steigimo dokumentai (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties);
 2. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu.
 3. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) – bendradarbiavimo susitarimo/ sutarties;
 4. jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, - laisvos formos pažymos apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti sutartis su projekto veiklose faktiškai dalyvavusiais savanoriais;
 5. kitus pareiškėjo pageidavimu pateikiamus dokumentus (pvz.: projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai ir pan.).

Paraiškos teikiamos Pasvalio r. savivaldybės Bendrajame skyriuje I a. 100 kab. iki  2019 m. rugsėjo 20 d.
Visi dokumentai pateikiami užklijuotame ir užantspauduotame (jei organizacija turi antspaudą) voke su ant voko užrašytu konkurso pavadinimu bei konkurso dalyvio pavadinimu, adresu, kita kontaktine informacija (tel. Nr., el. pašto adresas).
Elektroniniu paštu ar faksu pateikti dokumentai neregistruojami ir laikoma, kad jie nebuvo gauti.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos informacija

Dalintis Facebook