Paieška
lt en

Skelbiamas kvietimas Nr. 14 teikti vietos projektų paraiškas

Skelbiamas kvietimas Nr. 14 teikti vietos projektų paraiškas

PARAIŠKAS GALITE TEIKTI NUO 2024 M. KOVO 4 D. 8.00 VAL. IKI 2024 M. BALANDŽIO 15 D. 16.00 VAL.

Visą reikalingą Kvietimo Nr. 14 teikti vietos projektus dokumentaciją rasite ČIA.

Pasvalio rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „2014–2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategija“ Nr. 42VP-KP-15-1-06783-PR001:

  • priemonės „Patrauklių jaunimui gyventi kaime sąlygų sudarymas“ veiklos sritį „Parama socialinėms, kultūrinėms, pilietinėms jaunimo iniciatyvoms“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.1′
  • priemonės „Patrauklių jaunimui gyventi kaime sąlygų sudarymas“ veiklos sritį „Jaunimo laisvalaikio galimybių gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.2;
  • priemonės „Kaimo verslų konkurencingumo didinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslų plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1.

Bendra kvietimo Nr. 14 teikti vietos projektus suma 192 592,60 Eur, iš jų:

  • 112 592,60 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų;
  • 80 000,00 Eur iš EURI lėšų.

Vietos projektų paraiškos priimamos TIK pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašusiunčiant elektroniniu paštu pasvaliorvvg@pasvalys.lt 

Už informacijos teikimą atsakingi asmenys:

VPS administravimo vadovė Helena Naglazienė, tel. +370 655 60 408, VPS administratorė/VPS viešųjų ryšių specialistė Gabrielė Kazėnienė, tel. +370 602 41 740, VPS administratorė Greta Gesevičienė, tel. +370 655 60 306. Taip pat galima kreiptis el. p. pasvaliorvvg@pasvalys.lt .

Pasvalio rajono vietos veiklos grupės informacija

Dalintis Facebook