Paieška
lt en

Atranka Švietimo ir sporto skyriaus projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ koordinatorių pareigoms eiti

2024-01-08
Atranka Švietimo ir sporto skyriaus projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ koordinatorių pareigoms eiti

Pasvalio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Švietimo ir sporto skyriaus projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ (toliau – Projektas) koordinatorių pareigoms eiti. Pareigybės grupė – specialistas, lygis – A2, pareigybių (etatų) dydis – Projekto lyderystės veikiant srities koordinatorius – 0,25; Projekto įtraukiojo ugdymo srities koordinatorius – 0,25; Projekto STEAM srities koordinatorius – 0,25; Projekto kultūrinio ugdymo srities koordinatorius – 0,25. Pareiginės algos koeficientas – 1,01 (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Pagrindinės darbo funkcijos:

Projekto lyderystės veikiant srities koordinatorius planuoja, inicijuoja ir koordinuoja Projekto srities veiklų vykdymą, jų stebėseną, kontroliuoja rodiklių įgyvendinimą, analizuoja rezultatus ir rengia ataskaitas; užtikrina, kad atspindimi „Tūkstantmečio mokyklų“ programos tikslai koordinuojamoje srityje.

Projekto įtraukiojo ugdymo srities koordinatorius teikia pagalbą Projekte dalyvaujančioms mokykloms įgyvendinant srities veiklas bei konsultuoja mokyklų bendruomenes koordinuojamos srities klausimais. Sudaro viešą prieigą prie kalendoriaus visoms Savivaldybės tinklo mokykloms, į veiklas įtrauktiems partneriams bei pažangos plano įgyvendinimo darbo grupei. 

Projekto STEAM srities koordinatorius inicijuoja ir koordinuoja naujo srities turinio kūrimą, tinkantį skirtingoms Pasvalio rajono savivaldybės mokykloms; teikia pagalbą Projekte dalyvaujančioms mokykloms įgyvendinant srities veiklas bei konsultuoja mokyklų bendruomenes koordinuojamos srities klausimais.

Projekto kultūrinio ugdymo srities koordinatorius inicijuoja ir koordinuoja tinklaveiką, Projekte dalyvaujančių mokyklų bendradarbiavimą su Projekto partneriais; plėtoja, planuoja ir organizuoja srities kompetencijų stiprinimo veiklas, teikia informaciją mokyklų bendruomenėms bei Projekto vadovui apie vykstančius mokymus ir kvalifikacijos kėlimo renginius.

Reikalavimai pretendentams:

  1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
  2. Darbo patirtis – ne mažiau kaip 1 metų patirtis švietimo srityje ir (arba) projektų valdymo patirtis.

Nuoroda į pareigybės aprašymą: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus 2023 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr.  DV-642.

Pretendento anketa

Pretendentai privalo pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje, nurodęs, kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – informuoti pretendentą apie atitiktį reikalavimams bei informaciją apie atranką (prašymas).
  2. Gyvenimo aprašymą (CV).
  3. Užpildytą pretendento anketą (anketa).
  4. Asmens tapatybę, išsilavinimą bei kvalifikaciją, darbo patirtį patvirtinančius dokumentus.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis žodžiu. Pretendentų dokumentai priimami iki 2024 m. sausio 12 d. el. paštu: personalas@pasvalys.lt arba paštu: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Juridinis ir personalo skyrius, Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys. Tel. pasiteirauti: 8 658 34 236.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus informacija

Dalintis Facebook