Paieška
lt en

Pasvalio rajono savivaldybės administracija inicijuoja konkursą Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms eiti

2020-02-27

Pasvalio rajono savivaldybės administracija inicijuoja konkursą Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) (pareiginės algos koeficientas 7,0) pareigoms eiti.

Nuoroda į pareigybės aprašymą:
http://portalas.vtd.lt/lt/vietinio-ukio-ir-pletros-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;41627.html

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, Valstybės tarnybos departamentui per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

  1. Prašymą dalyvauti centralizuotai vykdomuose valstybės tarnautojų konkursuose.
  2. Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną.
  3. Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją.
  4. Gyvenimo aprašymą.
  5. Ir kitą aktualią informaciją.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos ir pildomi tik per Sistemą!

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus informacija

Dalintis Facebook