Paieška
lt en

Pasvalio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus socialinių išmokų vyriausiojo specialisto pareigoms eiti

2019-12-06
Pasvalio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Socialinės paramos ir sveikatos...

Pasvalio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus socialinių išmokų vyriausiojo specialisto pareigoms eiti. Pareigybės grupė – specialistas, lygis – B, pareigybės (etato) dydis – 1. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 3,35-8,0 (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Reikalavimai pretendentams:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.
 2. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius piniginės socialinės paramos, socialinės paramos mokiniams ir kitų socialinių išmokų rūšis, teikimo principus, finansavimo šaltinius, paramą gaunančių asmenų teises ir pareigas, ES Tarybos reglamento įgyvendinimo nuostatas dėl išmokų teikimo procedūrų taikymo.
 3. Žinoti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programiniu paketu (MS Word, Excel, Outlook, Internet Explorer).

Pagrindinės darbo funkcijos:

 1. Kontroliuoti dėl paramos gavimo besikreipiančių asmenų prašymų, reikiamų dokumentų dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų, dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) palūkanų apmokėjimo, dėl socialinės paramos mokiniams ir kitų socialinių išmokų teisingumą ir pagrįstumą.
 2. Apskaičiuoti būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotekoms ir karštam vandeniui kompensacijas bei rengti pažymas, sprendimus dėl šių kompensacijų suteikimo.
 3. Konsultuoti ir informuoti asmenis piniginės socialinės paramos, kitų socialinių išmokų skyrimo, gavimo, mokėjimo ir teikimo klausimais.
 4. Tvarkyti asmenų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka baigtas išmokų mokėjimas, bylas.

Nuoroda į pareigybės aprašymą: http://www.pasvalys.lt/fm/wl/?id=lgFb7SYpjdXvMU5pAwnQrBtHLB5L57Du

Pretendentai privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje, nurodęs, kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – informuoti pretendentą apie atitiktį reikalavimams bei informaciją apie atranką.
 2. Gyvenimo aprašymą (CV).
 3. Užpildytą pretendento anketą. Pretendento anketa gali būti pildoma vietoje.
 4. Asmens tapatybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pretendentų dokumentai priimami iki 2019 m. gruodžio 13 d. Savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus 122–124 kab., adresu: Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys. Tel. pasiteirauti: (8 451) 54 120, (8 451) 54 033, el. paštas: personalas@pasvalys.lt.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus informacija

Dalintis Facebook