Paieška
lt en

Pasvalio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialisto (nedirbančių asmenų atvejo vadybininko) pareigoms eiti

2020-04-24
Pasvalio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Socialinės paramos ir sveikatos...

Pasvalio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialisto (nedirbančių asmenų atvejo vadybininko)  pareigoms eiti. Pareigybės grupė – specialistas, lygis – A2, pareigybės (etato) dydis – 1. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 4,7-7,03 (pareiginės algos baziniais dydžiais). Terminuota darbo sutartis (iki 2020-12-31).

Reikalavimai pretendentams:

  1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
  2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinę paramą, gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius, asmens duomenų teisinę apsaugą.
  3. Išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programiniu paketu (MS Word, Excel, Outlook, Internet Explorer).

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PRAŠYMAS DIREKTORIUI

PRETENDENTO ANKETA

Pagrindinės darbo funkcijos:

  1. Užtikrinti valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių užimtumo skatinimo, motyvavimo paslaugas ir piniginę socialinę paramą nedirbantiems asmenims, veiklos koordinavimą ir skatinti jų bendradarbiavimą.
  2. Teikti pirminę informaciją asmenims, pageidaujantiems dalyvauti projekto „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ veiklose.
  3. Koordinuoti susitarimo dėl integracijos į darbo rinką įgyvendinimą ir jame numatytų užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų, aktyvios darbo rinkos politikos priemonių teikimą asmenims.

Pretendentai privalo pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje, nurodęs, kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – informuoti pretendentą apie atitiktį reikalavimams bei informaciją apie atranką.
  2. Gyvenimo aprašymą (CV).
  3. Užpildytą pretendento anketą.
  4. Asmens tapatybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pretendentų dokumentai priimami iki 2020 m. gegužės 4 d. el. paštu: personalas@pasvalys.lt arba paštu: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Juridinis ir personalo skyrius, Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys.
Tel. pasiteirauti: (8 451) 54 120, (8 451) 54 033.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus informacija

Dalintis Facebook