Paieška
lt en

Pasvalio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Viešųjų pirkimų skyriaus specialisto pareigoms eiti

2020-05-15
Pasvalio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Viešųjų pirkimų skyriaus specialisto...

Pasvalio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Viešųjų pirkimų skyriaus specialisto pareigoms eiti. Pareigybės grupė – specialistas, lygis – B, pareigybės (etato) dydis – 1. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 4,3-6,4 (pareiginės algos baziniais dydžiais).

 

 

 

Reikalavimai pretendentams:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.
 2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybių darbą, viešuosius pirkimus.
 3. Išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programiniu paketu (MS Word, Excel, Outlook, Internet Explorer).

Pareigybės aprašymas

Prašymas direktoriui

Pretendento anketa

Pagrindinės darbo funkcijos:

 1. Organizuoti ir atlikti Pasvalio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras.
 2. Rengti Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų dokumentus (skelbimus, ataskaitas, kvietimus, pirkimo sąlygas, tiekėjų apklausos pažymas) ir kitus dokumentus bei jų paaiškinimus; kartu su Savivaldybės administracijos skyriais ir seniūnijomis, inicijuojančiais prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, rengti pirkimo sutarčių projektus.
 3. Organizuoti tiekėjų pretenzijų nagrinėjimą, teikti dokumentus ir informaciją, reikalingą tiekėjų pretenzijoms objektyviai ir skaidriai nagrinėti.
 4. Kontroliuoti Savivaldybės administracijos seniūnijose pasirašytų pirkimų sutarčių (jų pakeitimų), privalomų skelbti teisės aktų nustatyta tvarka, paskelbimą.

Pretendentai privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje, nurodęs, kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – informuoti pretendentą apie atitiktį reikalavimams bei informaciją apie atranką.
 2. Gyvenimo aprašymą (CV).
 3. Užpildytą pretendento anketą.
 4. Asmens tapatybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis žodžiu. Pretendentų dokumentai priimami iki 2020 m. gegužės 29 d. el. paštu: personalas@pasvalys.lt arba paštu: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Juridinis ir personalo skyrius, Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys. Tel. pasiteirauti: (8 451) 54 120, (8 451) 54 033.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus informacija

Dalintis Facebook