Paieška
lt en

Pasvalio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Juridinio ir personalo skyriaus specialisto pareigoms eiti

2020-04-24
Pasvalio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Juridinio ir personalo skyriaus...

Pasvalio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Juridinio ir personalo skyriaus specialisto pareigoms eiti. Pareigybės grupė – specialistas, lygis – A, pareigybės (etato) dydis – 1. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 4,7-6,4 (pareiginės algos baziniais dydžiais).  

Reikalavimai pretendentams:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį teisės mokslų studijų krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teisės srityje.
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, viešųjų ir privačių interesų derinimą, administracinius, civilinius, darbo santykius.
 4. Išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programiniu paketu (MS Word, Excel, Outlook, Internet Explorer).

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pagrindinės darbo funkcijos:

 1. Rengti ir išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms bei visų instancijų teismams teikti procesinius dokumentus, vesti teisminių bylų apskaitą.
 2. Atstovauti Pasvalio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) institucijoms, Savivaldybės administracijai teismuose, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose, kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose, kreditorių susirinkimuose, taip pat santykiuose su fiziniais asmenimis.
 3. Rengti Savivaldybės, Savivaldybės administracijos vardu pasirašomų sutarčių projektus, teikti pastabas bei pasiūlymus dėl pateiktų derinti sutarčių projektų, juos vizuoti.
 4. Nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, teikti siūlymus dėl fizinių ir juridinių asmenų prašymuose keliamų klausimų sprendimo, rengti raštų ir kitų su jais susijusių dokumentų projektus.

Pretendentai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS) privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Gyvenimo aprašymą (CV).
 3. Užpildytą pretendento anketą.
 4. Asmens tapatybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.
 5. Darbo patirtį teisės srityje patvirtinančius dokumentus.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis ir testas raštu. Pretendentų dokumentai priimami iki 2020 m. gegužės 8 d. tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS).
Tel. pasiteirauti: (8 451) 54 120, (8 451) 54 033.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus informacija

Dalintis Facebook