Paieška
lt en

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vaškų seniūnija skelbia atranką darbo organizavimo inžinieriaus pareigoms eiti

2020-05-12
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vaškų seniūnija skelbia atranką darbo organizavimo...

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vaškų seniūnija skelbia atranką darbo organizavimo inžinieriaus pareigoms eiti. Pareigybės grupė – specialistas, lygis – B, pareigybės (etato) dydis – 1. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 4,08–4,9 (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Reikalavimai pretendentams:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.
 2. Turėti pažymėjimą, patvirtinantį ir suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos autotransporto priemonę;
 3. Turėti kompiuterinio raštingumo pagrindus.
 4. Išmanyti pastatų, statinių, patalpų, įrengimų eksploatavimo, remonto ir profilaktinės priežiūros atlikimo tvarką ir reikalavimus; medžiagų sunaudojimo ir nurašymo normas, jų transportavimo ir sandėliavimo būdus; įrankių, priemonių, reikalingų darbui, rūšis, kokybę, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, darbo higienos reikalavimus; Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius administracinį–ūkinį darbą.
 5. Žinoti sąmatų sudarymo ir jų įgyvendinimo būdus.

Pagrindinės darbo funkcijos:

 1. Paskirstyti darbus pavaldiems darbuotojams: valytojams, kiemsargiams, nekvalifikuotiems atsitiktinių darbų darbininkams, šaltkalviui santechnikui, šaltkalviui remontininkui, traktorininkams, katilinės meistrui, katilinės kūrikams.
 2. Organizuoti patalpų remontą, kontroliuoti šių darbų vykdymą.
 3. Organizuoti švaros ir tvarkos palaikymą: Seniūnijai priklausančiuose pastatuose, kultūros įstaigose, bibliotekose ir pradinio ugdymo skyriuose ir aplinkos tvarkymą.
 4. Paskirstyti transporto priemones ypatingais atvejais (svečių, delegacijų priėmimui, laidotuvėms ir t. t.).
 5. Rengti ir laiku pateikti darbo grafikus.
 6. Vykdyti prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus, atlikti apklausas.

Pretendentai privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje, nurodęs, kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – informuoti pretendentą apie atitiktį reikalavimams bei informaciją apie atranką.
 2. Gyvenimo aprašymą (CV).
 3. Užpildytą pretendento anketą.
 4. Asmens tapatybę, išsilavinimą bei teisę vairuoti B kategorijos autotransporto priemones patvirtinančius dokumentus.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pretendentų dokumentai priimami iki 2020 m. gegužės 22 d. el. paštu vaskusen@pasvalys.lt arba paštu: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vaškų seniūnija, Kultūros g. 1, Vaškai, Pasvalio r.
Tel. pasiteirauti:  (8 451) 41 133, (8 451) 41 243.

Pareigybės aprašymas

Prašymo forma

Pretendento anketa

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vaškų seniūnijos informacija

Dalintis Facebook