Paieška
lt en

Pasvalio rajono savivaldybės taryba skelbia konkursą viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo pareigoms eiti

2019-12-05
Pasvalio rajono savivaldybės taryba skelbia konkursą viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens...

Pasvalio rajono savivaldybės taryba skelbia konkursą viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo pareigoms eiti.

Viešoji įstaiga Pasvalio priminės asmens sveikatos priežiūros centras-Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti paslaugas pagal sutartis su užsakovais, buveinės adresas: Geležinkeliečių g. 70, Pasvalys. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas – 293328580.
Reikalavimai pretendentams:
1. Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai
1.1. Lietuvos Respublikos pilietis ar asmuo, turintis leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
1.2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją;
1.3. turėti biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
1.4. ne mažesnė kaip 2 metų vadovaujamo  darbo patirtis.
2. Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai
2.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Sveikatos apsaugos ministro įsakymų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą, išmanymas bei gebėjimas juos taikyti;
2.2. e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindų išmanymas ir gebėjimas šias žinias taikyti organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;
2.3. mokėjimas naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle, elektroninio pašto programa ir kt.);
2.4. e.sveikatos sistemos veikimo principų žinojimas, buvimas susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
2.5. gebėjimas nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
2.6. antikorupcinės aplinkos formavimo principų išmanymas;
2.7. turėjimas vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę, atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos darbą. 

Pretendentai privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, nurodęs, kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – informuoti pretendentą apie atitiktį bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams;
2. asmens tapatybę, išsilavinimą, patvirtinantį dokumentą, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir (arba) kitus darbo patirtį patvirtinančius dokumentus bei šių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą;
4. savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą (ne daugiau kaip 10 lapų);
5. užpildytą pretendento anketą. Pretendento anketa gali būti pildoma vietoje arba siunčiama registruotu laišku kartu su prašymu;
6. papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir jų kopijas.

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, arba teikia asmeniškai, arba siunčia registruotu laišku, adresu: Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Juridinio ir personalo skyriaus 124 kab., Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys.
Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos, įskaitant paskelbimo dieną.
Pretendentų atrankos būdas: pokalbis ir veiklos programos pristatymas.

 

Viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo pareigybės aprašymas (2019-10-23 Nr. MV-93)(.pdf formatu).

Pretendento anketa(.word formatu)

Teisės aktų, iš kurių užduodami klausimai pokalbio metu, sąrašas.(.pdf formatu)

Tel. pasiteirauti: (8 451) 54120, el.paštas: personalas@pasvalys.lt.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus informacija

Dalintis Facebook