Paieška
lt en

Skelbiama atranka Švietimo ir sporto skyriaus projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ STEAM srities koordinatoriaus pareigoms eiti

2024-01-26
Skelbiama atranka Švietimo ir sporto skyriaus projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ STEAM srities...

Pasvalio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Švietimo ir sporto skyriaus projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ (toliau – Projektas) STEAM srities koordinatoriaus pareigoms eiti. Pareigybės grupė – specialistas, lygis – A2, pareigybės (etato) dydis – 0,25. Pareiginės algos koeficientas – 1,01 (pareiginės algos (atlyginimo) baziniais dydžiais). Terminuota darbo sutartis projekto įgyvendinimo laikotarpiui.

Pagrindinės darbo funkcijos:

Projekto STEAM srities koordinatorius inicijuoja ir koordinuoja tinklaveiką, naujo srities turinio kūrimą, tinkantį skirtingoms Pasvalio rajono savivaldybės mokykloms; plėtoja, planuoja ir organizuoja srities kompetencijų stiprinimo veiklas; teikia pagalbą Projekte dalyvaujančioms mokykloms įgyvendinant srities veiklas bei konsultuoja mokyklų bendruomenes koordinuojamos srities klausimais; teikia informaciją mokyklų bendruomenėms bei Projekto vadovui apie vykstančius mokymus ir kvalifikacijos kėlimo renginius.

Reikalavimai pretendentui:

  1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
  2. Darbo patirtis – ne mažiau kaip 1 metų patirtis švietimo srityje ir (arba) projektų valdymo patirtis.

Pareigybės aprašymas

Pretendento anketa

Pretendentai privalo pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje, nurodęs, kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – informuoti pretendentą apie atitiktį reikalavimams bei informaciją apie atranką (prašymas).
  2. Gyvenimo aprašymą (CV).
  3. Užpildytą pretendento anketą (anketa).
  4. Asmens tapatybę, išsilavinimą bei kvalifikaciją, darbo patirtį patvirtinančius dokumentus.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis žodžiu. Pretendentų dokumentai priimami iki 2024 m. vasario 2 d. el. paštu: personalas@pasvalys.lt arba paštu: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Juridinis ir personalo skyrius, Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys. Tel. pasiteirauti: 8 658 34 236.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus informacija

Dalintis Facebook