Paieška
lt en

Skelbiamas konkursas Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo – karjeros valstybės tarnautojo – pareigoms eiti

2024-02-27
Skelbiamas konkursas Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo – karjeros valstybės...

Pasvalio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo – karjeros valstybės tarnautojo – pareigoms eiti.  Pareiginės algos koeficientas – 0,84 – 1,90 (pareiginės algos (atlyginimo) baziniais dydžiais).

Reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) socialinio darbo ar teisės ar viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimas arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija ir ne mažiau kaip 5 metų teisinio darbo patirtis. 

Pagrindinės darbo funkcijos:

  1. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
  2. Analizuoja Pasvalio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) gyventojų įvairių grupių socialinę padėtį, apibrėžia socialinės paramos poreikį ir jo pokyčius, numato poreikio tenkinimo prioritetus.
  3. Padeda formuoti ir įgyvendinti Savivaldybės socialinę politiką, administruoja socialinių paslaugų organizavimą, socialinės paramos teikimą, neįgaliųjų socialinę integraciją, socialinių išmokų skyrimą ir mokėjimą, socialinių paslaugų teikimą.
  4. Įgaliotas priima sprendimus: skirti ir mokėti socialines išmokas bei kompensacijas, skirti socialines paslaugas, pagal savo kompetenciją pasirašyti sutartis ir kitus dokumentus.
  5. Vykdo Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų bei kitų Savivaldybės teritorijoje veikiančių socialines paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų teikimo priežiūrą, koordinuoja jų darbą, teikia siūlymus jų veiklai gerinti.
  6. Dalyvauja Savivaldybės strateginio plano, socialinių-ekonominių ir investicinių programų rengime, planuoja biudžeto lėšas, skirtas socialinių išmokų, piniginės socialinės paramos, socialinės globos teikimui.

Pareigybės aprašymas

Išbandymo terminas nebus taikomas.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Valstybės tarnybos portale dienos ir pildomi tik per Sistemą!

Daugiau informacijos Valstybės tarnybos portale: https://portalas.vtd.lt/lt/socialines-paramos-ir-sveikatos-skyriaus-vedejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;56192.html

Tel. 8 658 34 231, 8 658 34 184, el.p. personalas@pasvalys.lt

Juridinio ir personalo skyriaus informacija

Dalintis Facebook