Paieška
lt en

Patvirtintas asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms suteiktas skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas, sąrašas

2022-05-10
Patvirtintas asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms suteiktas skaidrios asmens sveikatos...

Pasvalio rajono savivaldybės taryba 2022 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T1-95 patvirtino Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms suteiktas skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas, sąrašą. Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardai suteikti  Pasvalio rajono savivaldybės pavaldumo sveikatos priežiūros įstaigoms: VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centrui ir VšĮ Pasvalio ligoninei.

Savivaldybės mero 2022 m. kovo 29 d. potvarkiu Nr. MV-11 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų korupcijos indekso nustatymo komisijos sudarymo“ buvo sudaryta Asmens sveikatos priežiūros įstaigų korupcijos indekso nustatymo komisija, kuri, vadovaudamasi  Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-65 „Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,  atliko VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro ir VšĮ Pasvalio ligoninės vertinimą ir nustatė įstaigų korupcijos indeksus. Susumavus kriterijų vertinimo rezultatus, korupcijos indekso vertės atitiko kandidatės į skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo kriterijus: VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centrui nustatytas korupcijos indeksas – 152 (ribos 131–156), VšĮ Pasvalio ligoninei nustatytas korupcijos indeksas – 152 (ribos 131–156).

Dalintis Facebook