Paieška
lt en

Kviečiame mokinius į neformaliojo vaikų švietimo programas 2023 m.

2023-01-17
Kviečiame mokinius į neformaliojo vaikų švietimo programas 2023 m.

2023 metais vėl yra galimybė pasinaudoti iš valstybės biudžeto skiriamomis lėšomis neformaliajam vaikų švietimui (NVŠ):

  • Kviečiame rinktis, registruotis į NVŠ programas ir pasirašyti mokymo sutartis su teikėjais.
  • NVŠ lėšos skiriamos mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bei socialinių įgūdžių ugdymo programą (toliau – mokiniai).
  • NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena mokinio pasirinkta NVŠ programa, pagal kurią mokinys mokosi Pasvalio rajono savivaldybėje.
  • Pirmumo teisę pasinaudoti šiomis lėšomis turi vidutinius, didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius turintys mokiniai, gaunantys socialinę paramą arba turintys teisę į socialinę paramą.
  • Pasvalio rajono savivaldybės administracija NVŠ finansavimą skirs į Pasvalio rajono savivaldybės 2023 m. finansuojamų neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašą įtrauktas programas vykdantiems teikėjams atsižvelgiant į Mokinių registro duomenis ir į turimą finansavimą.
  • NVŠ teikėjas privalo sumažinti mokiniui mokestį už teikiamas NVŠ paslaugas visu skirtu NVŠ krepšelio dydžiu:
  • Minimalus savivaldybės lygmens NVŠ programos NVŠ krepšelio dydis – 15,00 Eur;
  • Bent vieną Nacionalinį NVŠ programų prioritetą atitinkančioms savivaldybės lygmens NVŠ programoms (techninės kūrybos, gamtos ir ekologijos, informacinių technologijų, technologijų, medijų krypties NVŠ programos, prisidedančios prie STEAM įgyvendinimo plėtros ir / arba į 9–12 klasių / 1–4 gimnazijos klasių mokinių amžiaus tarpsnį orientuotos NVŠ programos) skiriamo NVŠ krepšelio dydis yra 20,00 Eur.

Pridedama:

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programos, kurioms gali būti skiriamas finansavimas Pasvalio rajono savivaldybėje 2023 m. vasario-birželio mėn.

Švietimo ir sporto skyriaus informacija

Dalintis Facebook