Paieška
lt en

Pasvalio kultūros centre vyko Tarptautinės mokytojų dienos minėjimo renginys

2022-10-06
Pasvalio kultūros centre vyko Tarptautinės mokytojų dienos minėjimo renginys
Šiandien Pasvalio kultūros centre vyko Tarptautinės mokytojų dienos minėjimo renginys.
 
Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas pasveikino mūsų rajono pedagogus ir dėkojo už tai, kad mokytojai mūsų vaikams atveria duris į pasaulį ir linkėjo, jog mokytojai būtų mylimi ir vertinami.
Pasvalio rajono savivaldybės mero padėkos raštais buvo apdovanoti šie mokytojai:
Vitalija Skardžiuvienė, Asta Simonaitė, Gita Dulevičienė, Dalia Monkevičienė, Inga Jakubonienė, Nida Sakalauskienė, Vida Virbickienė, Vilija Petrikonienė, Audronė Petraitienė ir Asta Grigaliūnienė, parengę Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasių mokinius, olimpiadų, konkursų, varžybų ir kitų renginių nugalėtojus.
Artėjant Tarptautinei mokytojų dienai, Pasvalio rajono savivaldybės švietimo įstaigų buvo paprašyta išrinkti po vieną geriausią jų įstaigos mokytoją. Švietimo įstaigoms teko nelengva užduotis, nes, anot jų, tokių yra ne vienas.
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys pasveikino susirinkusius pedagogus, dirbančius su mūsų rajono vaikais, ir vaikais, kurie atvyko iš Ukrainos. 

Padėkos įteiktos:
Geriausiam 2022 metų Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos mokytojui Vytautui Stravinskui už nuoširdų ir kūrybišką darbą, aktyvią veiklą gimnazijos bendruomenės labui;
Geriausiai 2022 metų Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos mokytojai Jurgitai Vaišnienei už pareigingą, inovatyvią pedagoginę veiklą, mokytojų ir mokinių kūrybiškumo skatinimą bei gimnazijos bendruomenės telkimą;
Geriausiai 2022 metų Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos mokytojai Donatai Šatienei už aktyvią ir iniciatyvią pedagoginę veiklą, puikų vadovavimą klasei;
Geriausiai 2022 metų Pasvalio r. Vaškų gimnazijos mokytojai Kristinai Prakopienei už kūrybiškumą, energingumą, optimizmą, inovatyvių darbo formų bei metodų pamokose paiešką, nuoširdžiai suteiktą pagalbą mokiniui;
Geriausiai 2022 metų Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos mokytojai Ingai Ruželienei už kūrybišką, kruopštų, nuoširdų, atsakingą pedagoginį darbą, kolegišką bendradarbiavimą dalijantis gerąja patirtimi, vykdomus bendruomenei reikšmingus projektus;
Geriausiai 2022 metų Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos mokytojai Kristinai Piestinienei už pilietinių iniciatyvų įgyvendinimą, mokinių kūrybiškumo ugdymą ir skatinimą;
Geriausiai 2022 metų Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnazijos mokytojai Zitai Paliulienei už nuoširdžią ir kūrybišką pedagoginę veiklą;
Geriausiam 2022 metų Pasvalio Svalios progimnazijos mokytojui Svajūnui Bytautui už pozityvumą ir optimizmą, geranoriškumą ir pagalbą bendruomenei, progimnazijos edukacinių erdvių kūrimą ir puoselėjimą;
Geriausiai 2022 metų Pasvalio „Riešuto“ mokyklos mokytojai Rasai Gailiūnienei už iniciatyvą, kūrybišką pedagoginę ir metodinę veiklą, saviraiškos erdvių ieškojimą, mokinių kūrybinių galių ugdymą;
Geriausiai 2022 metų Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ priešmokyklinio ugdymo mokytojai Vidai Pranauskienei už inovatyvius metodinius darbus ir kūrybiškumo ugdymą;
Geriausiai 2022 metų Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ priešmokyklinio ugdymo mokytojai Stasei Bagdonienei už nuoširdų, profesionalų darbą, vaikų kūrybiškumo ugdymą, projektinę veiklą ir iniciatyvas;
Geriausiai 2022 metų Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ mokytojai Zitai Asbergaitei už bendradarbiavimą, iniciatyvumą ir aktyvų darbą komandoje, rūpinimąsi ugdytinių gerove;
Geriausiai 2022 metų Pasvalio muzikos mokyklos mokytojai Bronei Petrauskienei už lietuviškumo, tautiškumo puoselėjimą, mokinių paruošimą konkursams ir koncertinei veiklai;
Geriausiam 2022 metų Pasvalio sporto mokyklos mokytojui Stasiui Balčiauskui už aukštus auklėtinių pasiekimus Europos ir Lietuvos čempionatuose, pasiekimus garsinant Pasvalio kraštą respublikinėse ir tarptautinėse arenose;
Geriausiai 2022 metų Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos specialiajai pedagogei Ingai Kaulinskienei už ilgametį nepriekaištingą darbą, šilumą ir draugiškumą bei visokeriopą pagalbą.

Buvo pasveikintos ir naujos mūsų rajono mokytojos:
Pumpėnų gimnazijoje pradėjusios dirbti Karolina Štuopinė ir Deimantė Janušauskienė, Pasvalio Lėvens pagrindinėje mokykloje Ieva Vaičekonienė, Saločių Antano Poškos pagrindinėje mokykloje Viktorija Sinicinaitė ir Eimilė Mackevičiūtė, Pasvalio Svalios progimnazijoje pradėjusi dirbti Lolita Banelytė bei Pasvalio muzikos mokykloje – Aurelija Valiukaitė.
Sveikinimams pasibaigus, susirinkusieji turėjo galimybę pasiklausyti puikaus koncerto, kurį dovanojo Jonas Sakalauskas su grupe U‘ELEMENTS.
 
Savivaldybės meras Gintautas Gegužinksas sveikina susirinkusius
Pasvalio rajono savivaldybės mero padėkomis apdovanotos mokytojos
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys sveikina susirinkusius
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus padėkomis „Geriausi 2022 metų mokytojai“ apdovanoti mokytojai
Šiais mokslo metais Pasvalio rajono savivaldybės švietimo įstaigų gretas papildžiusios naujos pedagogės
Jonas Sakalausko su grupe U‘ELEMENTS koncerto akimirka
 
Nuotraukų autorė – Rūta Jaruševičienė
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos informacija
Dalintis Facebook