Paieška
lt en

Informacinis pranešimas apie pradedamą rengti žemės sklypo (kad. Nr. 6753/0005:59), esančio Pasvalio r. sav., Pasvalio apyl. sen., Pasvalio Vienkiemių k., detaliojo plano koregavimą

2022-01-13

Vadovaudamiesi teisės aktų nustatyta tvarka, informuojame, kad pradedamas rengti Žemės sklypo (kadastro Nr. 6753/0005:59), esančio Pasvalio r. sav., Pasvalio apyl. sen., Pasvalio Vienkiemių k., detaliojo plano, patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T1-105 ,,Dėl Žemės sklypo (kadastro Nr. 6753/0005:59), esančio Pasvalio r. sav., Pasvalio apyl. sen., Pasvalio Vienkiemių k., detaliojo plano patvirtinimo”, koregavimas (toliau – detalusis planas).  
Rengimo pagrindas – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. DV-784 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 6753/0005:59), esančio Pasvalio r. sav., Pasvalio apyl. sen., Pasvalio Vienkiemių k., detaliojo plano koregavimo“. ir 2022 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. DV-13 ,,Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 6753/0005:59), esančio Pasvalio r. sav., Pasvalio apyl. sen., Pasvalio Vienkiemių k., detaliojo plano koregavimo rengimo planavimo darbų programos patvirtinimo“, patvirtinta planavimo darbų programa.
Planavimo organizatorius – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143, Pasvalys, (8 451) 54 133, paštas p.balciunas@pasvalys.lt; rastine@pasvalys.lt,  interneto svetainė www.pasvalys.lt
Planavimo iniciatorius – informacija neviešinama.
Planuojama teritorija – žemės sklypas, kadastro Nr. 6753/0005:59, Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Pasvalio Vienkiemių k. Planuojamos teritorijos plotas – 7,3082 ha.
Planavimo tikslas – koreguoti žemės sklypo (kadastro Nr. 6753/0005:59), esančio Pasvalio r. sav., Pasvalio apyl. sen., Pasvalio Vienkiemių k., detaliojo plano (005673000118), patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. T1-105 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 6753/0005:59), esančio Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Pasvalio Vienkiemių k., detaliojo plano patvirtinimo“, sprendinius suplanuotos teritorijos dalyje, padalinant kitos paskirties žemės sklypą, kadastro Nr. 6753/0005:59, į atskirus žemės sklypus, dalyje žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. 6753/0005:27, pakeisti paskirtį į kitą ir šioje dalyje suformuoti atskirus kitos paskirties žemės sklypus, atidalintoje kitoje dalyje suformuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamento reikalavimus pagal Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 26d. sprendimu Nr. T1-47 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-21 redakcija), sprendinius.
Detaliojo plano viešinimo procedūros atliekamos bendra tvarka.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1079 (Suvestinė redakcija nuo 2018-11-10)), motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais arba Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyriui, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, tel. (8 451) 54128, el. paštas v.kuodis@pasvalys.lt, z.masilionyte@pasvalys.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento (TPD) numeris K-VT-67-22-11, per visą TPD rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo procedūrų pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, eletroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, eletroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Apie konsultavimąsi, susipažinimą su parengtais detaliojo plano sprendiniais, viešą svarstymą būsite informuojami papildomais skelbimais, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

Dalintis Facebook