Paieška
lt en

2019 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifai ir lengvatos

2019-06-28
2019 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifai ir lengvatos

Pasvalio rajono savivaldybės taryba 2019 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T1-143 nusprendė:

- nustatyti nuomos mokesčio tarifą 2019 metams už valstybinę žemę (išnuomotą ne aukciono būdu):

  1. už žemės ūkio paskirties – 4,0 procentai nuo vidutinės žemės rinkos vertės 2019 m. sausio 1 d. apskaičiuotos pagal žemės verčių žemėlapius;
  2. už namų valdos žemę – 1,5 procento nuo vidutinės žemės rinkos vertės 2019 m. sausio 1 d. apskaičiuotos pagal žemės verčių žemėlapius;
  3. už kitos paskirties žemę – 2,5 procento nuo vidutinės žemės rinkos vertės 2019 m. sausio 1 d. apskaičiuotos pagal žemės verčių žemėlapius.

- nustatyti neapmokestinamą žemės sklypo dydį 2019 metams valstybinės žemės nuomininkams (naudotojams) – fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai – 0,15 ha kaimo teritorijoje, 0,07 ha – Joniškėlio ir Pasvalio miestuose. Tais atvejais, kai žemės sklypas naudojamas bendrosios nuosavybės teise, nuolaida taikoma kiekvienam bendraturčiui už atitinkamai ne didesnį kaip 0,15 ha sklypą namų valdai kaimo teritorijoje ir 0,07 ha sklypą namų valdai Joniškėlio ir Pasvalio miestų teritorijoje

- atleisti nuo nuomos mokesčio už valstybinę žemę visus mokėtojus (fizinius ir juridinius asmenis), kurių kalendoriniais metais už visus  nuomojamus iš valstybės žemės sklypus mokėtinas mokestis neviršija 2,00 Eur

- nustatyti, kad nuomos mokesčio už valstybinę žemę nulinis tarifas 2019 m. taikomas garažų bendrijoms

- netaikyti nuomos mokesčio už valstybinę žemę lengvatų asmenims, turintiems šio mokesčio įsiskolinimą, kuris yra didesnis nei  2,00 Eur einamųjų metų rugpjūčio 31 dienai

- nuomos mokestį už valstybinę žemę privalo mokėti neapmokestinamuose sklypuose  (biudžetinėse įstaigose, religinėms bendruomenėms priklausančiuose pastatuose) įsikūrusios pelno siekiančios įmonės. Fiziniams ir juridiniams asmenims, nutraukus valstybinės žemės nuomos sutartį ir turintiems įsiskolinimą už valstybinės žemės naudojimą iki 2,00 Eur, panaikinti mokestinę prievolę šiam įsiskolinimui.

Gyventojai, norintys pasinaudoti nuomos mokesčio už valstybinę namų valdos žemę lengvata, iki rugsėjo 15 d. savo seniūnijai arba Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriui (427 kab.) turi pristatyti savo ir, jei yra, sutuoktinio neįgaliojo ar pensininko  pažymėjimų kopijas bei šeimos sudėties pažymą (šią pažymą galima gauti seniūnijoje).

Juridiniai asmenys žemės nuomos mokestį apskaičiuoja patys ir mokesčio deklaracijas ne vėliau kaip iki spalio 15 d. dviem egzemplioriais pateikia Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriui (427 kab.).

Žemės mokesčio, valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminas juridiniams ir fiziniams asmenims iki kalendorinių metų lapkričio 15 d. (forma pildymui).
Šį mokestį reikia pervesti į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus  (įmonės kodas 188753657) sąskaitą:
Nr. LT 624010042600224528, esančią Luminor Bank AB, banko kodas 40100.

Nuomos mokesčio už valstybinę žemę įmokų kodai:

Įmokų kodai

Mokėjimai

 

įmoka

laiku nesumokėta įmoka

delspinigiai

Nuompinigiai už valstybinę žemę fiziniams asmenims

3111

3112

3113

Nuompinigiai už valstybinę žemę  juridiniams asmenims

3121

3122

3123

Laiku nesumokėjus nuomos mokesčio, mokami delspinigiai Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Asmenis, nuomojančius valstybinę žemę, bet negavusius mokesčio apskaičiavimo deklaracijos, prašome kreiptis į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių (427 kab.) ar paskambinti tel. (8 451) 54 065.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos informacija

Dalintis Facebook