Paieška
lt en

Asmenų aptarnavimas ir jų prašymų nagrinėjimas 2022 m.

Ar Jūs pakankamai informuotas apie Savivaldybės administracijos darbo laiką? (Pasirinkite vieną atsakymą)

Taip
35
87.5%

Ne
5
12.5%

Viso: 40

Ar patogus Savivaldybės administracijoje nustatytas asmenų priėmimo laikas? (Pasirinkite vieną atsakymą)

Taip
35
87.5%

Ne
5
12.5%

Viso: 40

Kiek kartų per pastaruosius 12 mėnesių kreipėtės į Savivaldybės administraciją? (Pasirinkite vieną atsakymą)

Iki 10 kartų
35
87.5%

Nuo 10 iki 20 kartų
1
2.5%

Daugiau kaip 20 kartų
4
10%

Viso: 40

Kokiu būdu kreipėtės į Savivaldybės administraciją? (Pažymėkite visus atsakymus, kurie tinka)

Kontaktiniu būdu be išankstinės registracijos
20
25.64%

Kontaktiniu būdu iš anksto užsiregistravus
6
7.69%

Telefonu
23
29.49%

Raštu
4
5.13%

Elektroninių ryšių priemonėmis
18
23.08%

Užsisakant elektroninę paslaugą
7
8.97%

Viso: 78

Su kokia veiklos sritimi susijusiu klausimu kreipėtės į Savivaldybės administraciją? (Pažymėkite visus atsakymus, kurie tinka)

Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
11
13.92%

Archyvinių pažymų išdavimas
2
2.53%

Seniūnijų teikiamos paslaugos
9
11.39%

Sanitarinė kontrolė
0
0%

Savivaldybės ūkis
3
3.8%

Socialinė ir sveikatos apsauga
10
12.66%

Statyba ir teritorijų planavimas
5
6.33%

Pastatų priežiūra ir administravimas
1
1.27%

Mokesčiai ir mokesčių permokos
0
0%

Civilinė metrikacija
1
1.27%

Kultūra, švietimas ir sportas
8
10.13%

Verslo licencijos ir leidimai
7
8.86%

Viešoji tvarka ir renginiai
7
8.86%

Žemės ūkis
8
10.13%

Kita
7
8.86%

Viso: 79

Kas savivaldybės administracijoje (seniūnijoje) Jus aptarnavo? (Pasirinkite vieną atsakymą)

Asmenų aptarnavimo padalinio specialistas
15
37.5%

Skyriaus vedėjas
4
10%

Skyriaus specialistas
11
27.5%

Seniūnas
0
0%

Seniūnijos darbuotojas
9
22.5%

Kita
1
2.5%

Viso: 40

Jei pasirinkote "Kita", įrašykite jus aptarnavusio asmens pareigas

Viso: 1

Ar buvote atidžiai išklausyti Jus aptarnavusių darbuotojų?

Taip
36
90%

Ne
4
10%

Viso: 40

Jei pasirinkote "NE", nurodykite priežastį

Viso: 2

Ar Jums aiškiai ir tiksliai buvo atsakyta į Jums rūpimus klausimus ar prašymus?

Taip
36
90%

Ne
4
10%

Viso: 40

Jei pasirinkote "NE", nurodykite priežastį

Viso: 2

Per kiek laiko sulaukėte atsakymo į pateiktą klausimą?

Tą pačią dieną
27
67.5%

Per 3 darbo dienas
4
10%

Per 20 darbo dienų
6
15%

Atsakymo laukiau ilgiau kaip 20 darbo dienų
1
2.5%

Kita
2
5%

Viso: 40

Ar Savivaldybės administracijos darbuotojas užuominomis arba kitaip leido suprasti, kad už palankų Jūsų klausimo sprendimą ar paslaugos suteikimą Jūs turėtumėte jam atsidėkoti?

Taip
1
2.5%

Ne
39
97.5%

Viso: 40

Jei pasirinkote "TAIP", įrašykite kodėl taip manote

Viso: 0

Jūsų pasiūlymai dėl aptarnavimo kokybės Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje (seniūnijoje) gerinimo.

Viso: 8