Paieška
lt en

Žemės ir žemės nuomos mokestis

2023-01-05

2022 METŲ NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ TARIFAI IR LENGVATOS

2021 METŲ NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ TARIFAI IR LENGVATOS


2020 METŲ NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ TARIFAI IR LENGVATOS

2020 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMIEJI ŽEMĖS SKLYPŲ DYDŽIAI


NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS, patvirtintos Savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T1-15 (suvestinė redakcija nuo 2019 m. rugsėjo 26 d.)

Juridiniai asmenys žemės nuomos mokestį apskaičiuoja patys ir mokesčio deklaracijas ne vėliau kaip iki spalio 15 d. dviem egzemplioriais pateikia Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriui.

Neapmokestinamuose sklypuose (daugiabučiuose namuose, daugiabučių namų bendrijose, biudžetinėse įstaigose) įsikūrusios pelno siekiančios įmonės privalo mokėti nuomos mokestį už valstybinę žemę.

Žemės mokesčio, valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminas juridiniams ir fiziniams asmenims iki kalendorinių metų lapkričio 15 d. (forma pildymui).

Šį mokestį reikia pervesti į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188753657) sąskaitą
Nr. LT 624010042600224528, esančią Luminor Bank AB, banko kodas 40100.

Nuomos mokesčio už valstybinę žemę įmokų kodai:

Įmokų kodai

Mokėjimai

įmoka

laiku nesumokėta įmoka

delspinigiai

Nuompinigiai už valstybinę žemę fiziniams asmenims

3111

3112

3113

Nuompinigiai už valstybinę žemę  juridiniams asmenims

3121

3122

3123

Laiku nesumokėjus nuomos mokesčio, mokami delspinigiai Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Asmenis, nuomojančius valstybinę žemę, bet negavusius mokesčio apskaičiavimo deklaracijos, prašome kreiptis į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių ar paskambinti tel. 8 658 34 223.

Žemės ūkio skyriaus informacija