Paieška
lt en

Kolektyvinio ir individualaus naudojimo konteinerių mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir konteinerių plovimo Pasvalio mieste ir rajone grafikai

2024-02-01

2024 metų komunalinių atliekų surinkimo ir konteinerių plovimo (dezinfekavimo) Pasvalio mieste ir rajone grafikai


Pasvalio miesto ir Ąžuolynės kaimo komunalinių atliekų surinkimo ir konteinerių plovimo (dezinfekavimo) grafikas


Komunalinių atliekų surinkimo konteinerių plovimo grafikas Pasvalio rajone


Pirmadienis (I):

Aptarnavimo periodiškumas 13 kartų į metus
Pušaloto seniūnijos gyvenvietės (Deglėnų, Jaciūnų, Jakūbonių, Laukugalio, Matkūnų, Valmonių, Maldučionių k.)

Aptarnavimo periodiškumas 13 kartų į metus
Joniškėlio apylinkių seniūnijosgyvenvietės (Girelės, Austakynės, Valdeikių, Nakiškių, Nakiškėlių, Kapčiūnų, Katkūnų, Pamažupių, Vildūnų, Norgėlų k.)

Aptarnavimo periodiškumas 26 kartų į metus
Joniškėlio apylinkių seniūnijos gyvenvietės (Narteikių, Meškalaukio k.)


 

Pirmadienis (II):

Aptarnavimo periodiškumas 14 kartų į metus
Pušaloto seniūnijos gyvenvietės ( Pakalniškių, Orelių, Kauklių, Pabuojų, Daukučių, Migonėlių, Kidžionių, Ožkyčių, Šedeikonių, Pabėrvalkių k., Pušaloto vnk.)

Aptarnavimo periodiškumas 13 kartų į metus
Pušaloto seniūnijos gyvenvietės (Jukonių, Toliūnų, Vaitkūnų, Vytėnų, Stumbriškio, Dičiūnų, Papiškių k.) Pasvalio apylinkių seniūnijos gyvenvietės (Paberželių, Balsių, Skėrių, Levaniškio, Naujikų, Ližų k.) Joniškėlio apylinkių seniūnijos gyvenvietės (Pažąsų k.)

Aptarnavimo periodiškumas 27 kartų į metus
Pušaloto seniūnijos gyvenvietės (Pušaloto, Mikoliškio)


Antradienis:

Aptarnavimo periodiškumas 14 kartų į metus
Pasvalio apylinkių seniūnijos gyvenvietės: Čižiškių, Kantariškių, Varlynės, Velniakalnio, Žadeikių, Užusienio, Pašilės, Trūliškio, Stačiūnų, Geivitonių, Ragujų, Šikšneliškių, Girniūnų, Kurliškių, Maskoliškių, Adampolio k.;
Saločių seniūnijos gyvenvietės: Ąžuolpamūšės k., Ažuolytės vnk.;

Aptarnavimo periodiškumas 13 kartų į metus
Pasvalio apylinkių seniūnijos gyvenvietės: Šimoniškio, Svirpliškio, Šimonių, Šimonėlių, Paberžių, Migonių k.;

Aptarnavimo periodiškumas 27 kartų į metus
Pasvalio apylinkių seniūnijos gyvenvietės: Kiemelių, Diliauskų, Papyvesių, Raubonių, Aukštikalnių k., Ustukių k, Valakėlių k;

Aptarnavimo periodiškumas 13 kartų į metus
Krinčino seniūnijos gyvenvietės: Daniliškio, Aukštuolių, Žvirgždės, Varžų, Leliškių, Skietelių, Suntautų, Žadeikių, Barklainių, Motiejūnų, Paberlių, Ruopiškio, Sodelių, Gulbinėnų, Berčiūnų, Tetirvynės, Kraštų, Daniūnų, Dagilynės, Juodžionių, Žabynės, Žydžiūnų, Užusienio, Jutiškių, Daukniūnų, Barklainėlių, Trečionių k.;

Aptarnavimo periodiškumas 13 kartų į metus
Krinčino seniūnijos gyvenvietės: Petriškių, Ličiūnų k.;

Daujėnų seniūnijos gyvenvietės: Porijų, Mažionių, Mikėnų, Barklainių, Valakų, Vaidagynės k.;
Pumpėnų seniūnijos gyvenvietės: Ramoninės, Dūdiškių, Račiškių, Kirkliškio, Kriklinių, Balčiūniškio, Moliūnų, Dumblinėnų, Bartkūnų, Vilkiškių, Kenelių, Banionių, Dalickų, Dručmaniškių, Kliuokmaniškio k.


 

Trečiadienis 

Aptarnavimo periodiškumas 13 kartų į metus
Saločių seniūnijos gyvenvietės (Burgėnų, Ramužių, Medinių, Vidugirių, Brenčių, Puškonių, Puigiškių, Gudiškių, Kubiliūnų, Šalnaičių, Kurpalaukio, Tauprių, Buiviškių, Šakarnių, Gniaužių, Bajorėlių, Dagių, Kamadrės, Baltpamūšio, Globinų, Morkūnų, Namajūnų k. ir Murziškio vs.)

Aptarnavimo periodiškumas 13 kartų į metus
Saločių seniūnijos gyvenvietės (Saudogalos,Vileišių, Žadeikonių, Sokų, Puodžių, Šunkiškių, Gripkelių, Rojūnų k.), Namišių seniūnijos gyvenvietės (Deveitonių, Momelėnų, Mitrišiūnų, Velžių k.), Vaškų seniūnijos gyvenvietės (Telžių, Nečionių, Nečionėlių, Baravykinės, Kyburių k.)

Aptarnavimo periodiškumas 26 kartų į metus
Saločių seniūnijos gyvenvietės (Žilpamūšis)

Aptarnavimo periodiškumas 26 kartų į metus
Saločių seniūnijos gyvenvietės (Saločių mst., Škilinpamūšio), Namišių seniūnijos gyvenvietės (Kiemėnų, Namišių Manikūnų), Vaškų seniūnijos gyvenvietės (Tetirvinų k.), Pasvalio apylinkių seniūnijos gyvenvietės (Pervalkų k.)


Ketvirtadienis (I):

Aptarnavimo periodiškumas 13 kartų į metus
Daujėnų seniūnijos gyvenvietės (Baukų, Smiltynės, Orijos, Dirvoniškio, Patrakės, Trajoniškio, Baliečių, Smilgių, Petrovkos, Baluškių, Dvareliškių, Balčiškių, Levaniškio, Naujasodžio k.), Pasvalio apylinkių seniūnijos gyvenvietės (Šlamų, Brazdigalos, Palevenės, Pagojų I ir II, Skėrių, Dagiliškio k.), Pumpėnų seniūnijos gyvenvietės (Talkonių, Aukštagojaus, Paįstriečių, Auriliškio, Kalno, Jurgėnų, Dirvonų k.)

Aptarnavimo periodiškumas 13 kartų į metus
Pumpėnų seniūnijos gyvenvietės (Smilgelių, Molynės, Sereikonių, Rinkūnų, Melėnų, Pašiliečių, Vizorių, Stebeikių, Gustadalio k.), Pasvalio apylinkių seniūnijos gyvenvietės (Žadeikėlių k.) Pumpėnų seniūnijos gyvenvietės (Gegabrastos k.)

Aptarnavimo periodiškumas 26 kartų į metus
Daujėnų seniūnijos gyvenvietės (Daujėnų mst., Girsūdų k.), Pumpėnų seniūnijos gyvenvietės (Pumpėnų mst.,Lavėnų k.), Pasvalio apylinkių seniūnijos gyvenvietės (Talačkonių k.)


Ketvirtadienis (II):

Aptarnavimo periodiškumas 13 kartų į metus
Vaškų seniūnijos gyvenvietės (Titkonių, Payslykio, Žižmių, Žvirblinių, Kaupų, leveikonių, Iciūnų, Bejėnų, Zvanagalos, Galkų, Šileikonių, Nairių, Nakvosų, Nokonių, Gineikių, Grudžių, Puodžiūnų, Kupriškio, Pamaučių, Vingrelių k.) Krinčino seniūnijos gyvenvietės (Vidubalės, Miežiūnų, Peteliškių k.)

Aptarnavimo periodiškumas 13 kartų į metus
Pasvalio apylinkių seniūnijos gyvenvietės (Pamiškių, Vaidžiūnų, Vilkagirio k.), Vaškų seniūnijos gyvenvietės (Skrebotiškio, Norelių, Putriškio, Norių, Atiškių, Nemeikšniūnų k.)

Aptarnavimo periodiškumas 26 kartų į metus
Krinčino seniūnijos gyvenvietės (Pajiešmenių gyv., Krinčino mst.), Vaškų seniūnijos gyvenvietės (Vaškų mst.)


Penktadienis:

Aptarnavimo periodiškumas 13 kartų į metus
Joniškėlio apylinkių seniūnijos gyvenvietės (Oželių, Stačiūnų, Gailionių, Gailioniškių, Stipinų, Joniškėlio, Jurgėniškių, Gustonių, Mekšrių, Lukštynės, Švobiškio, Šiukštonių, Daniūnų, Sabonių, Pantakonių, Nereikonių, Punkrelių, Ruškelių k.,)

Aptarnavimo periodiškumas 13 kartų į metus
Vaškų seniūnijos gyvenvietės (Vainekonių, Putrių, Kalneliškių, Grūžių, Paliepių, Kriaušiškių, Vienžindžių, Dovydų, Keliuotiškių k.), Pasvalio apylinkių seniūnijos gyvenvietės (Medinių, Vytartų, Vytartėlių k. Sindriūnų k.)

Aptarnavimo periodiškumas 26 kartų į metus
Joniškėlio mst.

Individualaus naudojimo konteineris aptarnavimo dieną turi būti išstumtas šalia savo valdos, kuo arčiau važiuojamosios gatvės dalies nuo 7.30 val. ryto. Individualaus naudojimo juridinių asmenų konteineriai aptarnaujami pagal individualų grafiką.