Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo registravimas

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PAS2.16.

2.

Administracinės paslaugos versija

2019-11-13

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Civilinės būklės akto įrašo keitimas, taisymas, pildymas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

1. Ši paslauga apima civilinės būklės akto įrašo papildymą, pakeitimą ar ištaisymą ir civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašo sudarymą.
2. Civilinės būklės aktų įrašai keičiami, taisomi ar papildomi:
2.1. kai paaiškėja nauji duomenys apie asmenį, jo tėvus ar sutuoktinį ir yra tai patvirtinantis dokumentas;
2.2. kai civilinės būklės akto įraše yra rašybos klaidų, apsirikta ar buvo klaidų dokumente, kuriuo remiantis įregistruotas civilinės būklės aktas.
3. Nepilnamečių asmenų civilinės būklės aktų įrašai papildomi, ištaisomi ar pakeičiami jų tėvų, globėjų ar įstaigų, auklėjančių šiuos nepilnamečius, prašymu.
4. Mirusių asmenų civilinės būklės aktų įrašai papildomi, ištaisomi ar pakeičiami tik tais atvejais, kai klaidas ir netikslumus liudija kiti mirusiųjų arba jų artimųjų giminaičių civilinės būklės aktų įrašai, arba jų atžvilgiu priimti teismo sprendimai.
5. Jei civilinės būklės akto įrašas yra dingęs, jį papildyti, ištaisyti ar pakeisti leidžiama tik po to, kai jis taisyklių nustatyta tvarka yra atkuriamas.
6. Jeigu tarp suinteresuotų asmenų kyla ginčas, įrašų keitimo, taisymo ar papildymo klausimai sprendžiami teisme.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos Konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis. 

2. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (2000 m. liepos 18 d., Nr. VIII-1864).

3. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas (2010 m. gruodžio 2 d., Nr. XI-1196).

4. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas (2015 m. gruodžio 3 d., Nr. XII-2111).

5. Lietuvos Respublikos asmens duomenų įstatymas (1996 m. birželio 11 d., Nr. I-1374).

6. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (2000 m. sausio 11 d., Nr. VIII-1524).

7. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (2000 m. birželio 13 d. Nr. VIII-1725Nr. VIII-1725).

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“.

10. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 „Dėl asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“.

11. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“.

12. 1961 m. spalio 5 d. Hagos Konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo.

13. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1R-336 „Dėl Civilinės būklės aktų įrašų ir juos patvirtinančių dokumentų saugojimo tvarkos aprašo ir terminų rodyklės patvirtinimo“

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Pildytino, taisytino ar keistino civilinės būklės akto įrašo nuorašą, jei šie duomenys nėra įtraukti į Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų bazę;
4. Dokumentai, patvirtinantys aplinkybes, dėl kurių civilinės būklės akto įrašas pildomas, keičiamas ar taisomas;
5. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai pareiškėjas prašymą pateikia per atstovą;
6. Atstovo asmens tapatybės dokumentas, kai pareiškėjas prašymą pateikia per atstovą;
7. Dokumentai, patvirtinantys, kad pareiškėjas yra įpėdinis pagal įstatymą arba testamentą, jeigu papildomi, keičiami ar ištaisomi mirusių asmenų civilinės būklės akto įrašai;
8. Įsiteisėjusio teismo sprendimo kopiją, jeigu civilinės būklės akto įrašas papildomas, ištaisomas ar keičiamas teismo sprendimo, priimto iki 2001-07-01 pagrindu, arba teismo sprendimas priimtas po 2001-07-01, tačiau pareiškėjas į civilinės metrikacijos įstaigą kreipėsi anksčiau negu teismas savo sprendimą pateikė civilinės metrikacijos įstaigai.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Dokumentai, patvirtinantys aplinkybes, dėl kurių taisomas, keičiamas ar pildomas civilinės būklės akto įrašas.
Duomenys, kurių nėra asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose, gaunami iš Registrų centro Gyventojų registro departamento duomenų bazės.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius

Atsakingas asmuo:
Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė Vitalija Gegužinskienė,
tel. (8 451) 54 107,
el. p. v.geguzinskiene@pasvalys.lt

Kitas paslaugos vykdytojas:
Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Rita Sipavičienė, 
tel. (8 451) 54 107,
el. p. r.sipaviciene@pasvalys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Rita Sipavičienė,
tel. (8 451) 54 107,
el. p. r.sipaviciene@pasvalys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už civilinės būklės akto įrašo papildymą, pakeitimą ar ištaisymą - 4,90 Eur.
Jeigu interesantas pats pageidauja, Civilinės metrikacijos skyriuje jis gali gauti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą (paslauga PAS2.19 Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimas).

Rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT247300010112394300. Įmokos kodas 52867.

Pastaba. Už prašymą iš anksto nereikia mokėti, nes paslauga gali būti nesuteikta.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Pareiškėjai prašymą gali pateikti ir elektroniniu būdu Metrikacijos paslaugų informacinėje sistemoje MEPIS http://mepis.vrm.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga galutinė. Po civilinės būklės akto įrašo ištaisymo, papildymo ar pakeitimo asmenų pageidavimu išduodami atitinkami civilinės būklės aktų įrašus liudijantys išrašai. Papildymo, pakeitimo civilinės būklės akto įrašas lieka įstaigoje.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašas įtraukiamas į Registrų centro Gyventojų registro departamento duomenų bazę..

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. balandžio
P A T K P Š S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. balandžio
P A T K P Š S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2