Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas, patikslinimas, dublikatų išdavimas

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

Bendrasis. 19

2.

Administracinės paslaugos versija

2019-11-15

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas, patikslinimas, dublikatų išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimas vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išduodamas vežėjui, įregistravusiam įmonę (filialą) arba, jei vežėjas fizinis asmuo, deklaravusiam gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje, turinčiam nuosavybės teise priklausantį ar kitais teisėtais pagrindais valdomą, turintį ne daugiau kaip 7 sėdimas vietas, įskaitant vairuotojo vietą, lengvąjį automobilį, atitinkantį Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290  ir kuriam per pastaruosius vienerius metus nebuvo panaikintas turėtas leidimas.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas;
2. Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3-768.
3. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Lietuvos kelių susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 2B-290 “Dėl techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų”.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Norintys įsigyti leidimą turi pateikti šiuos dokumentus:
1. nustatytos formos prašymą;
2. įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pateikia įgaliotas asmuo;
3. kai vežėjas fizinis asmuo, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, individualios veiklos registravimo ir gyvenamosios vietos deklaracijos pažymas arba jų kopijas;
4.kelių transporto priemonės (-ių), kuri (-ios) bus naudojama (-os) teikti keleivių vežimo taksi paslaugas, registracijos liudijimą (-us);
5. techninės apžiūros rezultatų kortelę (-es) (ataskaitą (-as);
6. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (-us) (grąžinama pasilikus kopijas);
7. jei transporto priemonė nepriklauso vežėjui nuosavybės teise, privaloma pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad transporto priemonė valdoma teisėtu pagrindu (nuomos, lizingo (finansinės nuomos) sutartis ir pan.).
8. mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

Pasikeitus vežėjo duomenims, vežėjas privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, grąžinti leidimą Savivaldybei ir pateikti duomenis, įrodančius duomenų pasikeitimą. Savivaldybė, atsižvelgusi į pasikeitusius duomenis, išduoda naują (patikslintą) leidimą.
Praradusiam leidimą vežėjui išduodamas dublikatas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 -

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas Eimantas Tuskėnas,

tel. (8 451) 54 101, el. p. e.tuskenas@pasvalys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Bendrojo skyriaus vedėja Rasa Gedvilienė,
tel. (8 451) 54 106, el. p. r.gedviliene@pasvalys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas arba atsisakoma (nurodžius priežastis raštu) jį išduoti per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų dokumentų reikalingų jam gauti, gavimo dienos. Trūkstamiems dokumentams pateikti ar trūkumams ištaisyti numatomas 10 darbo dienų terminas.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už leidimo išdavimą, leidimo patikslinimą, dublikato išdavimą mokama valstybės rinkliava:
už išdavimą - 45 Eur;
už patikslinimą - 10 Eur;
už dublikato išdavimą - 7,2 Eur.
Rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT247300010112394300. Įmokos kodas 52767

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma
Prašyme nurodoma vežėjo pavadinimas, įmonės kodas arba vardas ir pavardė, jei vežėjas fizinis asmuo, adresas, telefono numeris, transporto priemonės markė/modelis, valstybinis numeris, identifikavimo numeris, leidimo galiojimo vieta, transporto priemonės techninės apžiūros galiojimo data, transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo galiojimo data, jei transporto priemonė nepriklauso vežėjui nuosavybės teise, kokiu pagrindu valdoma.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. gegužės
P A T K P Š S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. gegužės
P A T K P Š S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6