Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Vardo, pavardės, tautybės keitimas

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

PAS2.17.

2.

Administracinės paslaugos versija

2019-11-13

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Asmens vardo ir pavardės keitimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga apima civilinės būklės akto įrašo pakeitimą ar papildymą po vardo ir (ar) pavardės keitimo.
Keisti vardą ir (ar) pavardę turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai, asmenys be pilietybės ir užsienio valstybių piliečiai. Šiuos asmens duomenis keisti leidžiama 16 metų amžiaus sulaukusiam pareiškėjui.
Užsienio valstybės piliečio ir asmens be pilietybės vardas ir (ar) pavardė gali būti pakeisti tik Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigoje ar Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose jam įrašytuose civilinės būklės akto įrašuose.
Prašymą dėl paslaugos suteikimo galima pateikti asmeniškai, per atstovą arba per konsulinę įstaigą.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos Konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis. 

2. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (2000 m. liepos 18 d., Nr. VIII-1864).

3. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas (2010 m. gruodžio 2 d., Nr. XI-1196).

4. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas (2015 m. gruodžio 3 d., Nr. XII-2111).

5. Lietuvos Respublikos asmens duomenų įstatymas (1996 m. birželio 11 d., Nr. I-1374).

6. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (2000 m. sausio 11 d., Nr. VIII-1524).

7. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (2000 m. birželio 13 d. Nr. VIII-1725Nr. VIII-1725).

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“.

10. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 „Dėl asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“.

11. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“.

12. 1961 m. spalio 5 d. Hagos Konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo.

13. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1R-336 „Dėl Civilinės būklės aktų įrašų ir juos patvirtinančių dokumentų saugojimo tvarkos aprašo ir terminų rodyklės patvirtinimo“

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Dokumentai, pagrindžiantys pareiškėjo prašymą keisti pavardę. 
4. Civilinės būklės aktų įrašų dokumentai, reikalingi konkretaus prašymo vykdymui, jeigu reikalingi duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų bazę.
5. Kai keičiamas jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, turi būti pateikiamas kito iš turimų tėvų rašytinis sutikimas ir vaiko, jeigu jam yra suėję 10 metų, rašytinis sutikimas.
6. Kai keičiamas jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardas, turi būti pateikiamas motyvuotas nepilnamečio vaiko tėvų ar vieno iš jų, prašymas, kuriame būtų nurodyta, kodėl pageidaujama keisti vardą.
7. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai pareiškėjas prašymą pateikia per atstovą.
8. Atstovo asmens tapatybės dokumentas, kai pareiškėjas prašymą pateikia per atstovą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Duomenys, kurių nėra asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose, gaunami iš Registrų centro Gyventojų registro departamento duomenų bazės.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius

Atsakingas asmuo:
Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Rita Sipavičienė,
tel. (8 451) 54 107,
el. p. r.sipaviciene@pasvalys.lt

Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė Vitalija Gegužinskienė,
tel. (8 451) 54 107,
el. p. v.geguzinskiene@pasvalys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Rita Sipavičienė,
tel. (8 451) 54 107,
el. p. r.sipaviciene@pasvalys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos suteikimo trukmė - 2 mėnesiai, tam tikrais atvejais terminas gali būti pratęstas iki 4 mėnesių.
20 darbo dienų, jei nėra reikalingas Teisingumo ministerijos leidimas.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už civilinės būklės akto įrašo papildymą, pakeitimą ar ištaisymą po asmens vardo ar pavardės  pakeitimo - 12 Eur.

Jeigu interesantas pats pageidauja, Civilinės metrikacijos skyriuje jis gali gauti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą po pakeitimo (paslauga PAS2.19 Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimas).

Rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT247300010112394300. Įmokos kodas 52867.

Pastaba: Už prašymą iš anksto nereikia mokėti, nes paslauga gali būti nesuteikta.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Pareiškėjai prašymą gali pateikti ir elektroniniu būdu Metrikacijos paslaugų informacinėje sistemoje MEPIS http://mepis.vrm.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga nėra galutinė. Civilinės metrikacijos skyrius parašo išvadą, siūlydamas pakeisti vardą ar pavardę. Šią išvadą ir galutinį sprendimą dėl pakeitimo priima Teisingumo ministerija. Gavus leidimą keisti Civilinės metrikacijos skyriuje pakeičiamas paskiausiai sudarytas civilinės būklės akto įrašas.  

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašas įtraukiamas į Registrų centro Gyventojų registro departamento duomenų bazę.

 

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. balandžio
P A T K P Š S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2021 m. balandžio
P A T K P Š S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2