Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. A1-444 „Dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. T1-197 „Dėl asmenų, galinčių gauti laikino atokvėpio paslaugas Pasvalio rajono socialinių paslaugų įstaigose, vietų skaičiaus nustatymo“

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 24 d. sprendimas Nr. T1-18 „Dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d.  nutarimas Nr. 583.

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo senyvo amžiaus bei neįgaliems asmenims tvarkos aprašas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. T1-158.

Dienos socialinės globos asmens namuose asmenims su sunkia negalia skyrimo,teikimo tvarkos aprašas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimas Nr. T1-127.

Maitinimo, medikamentų, patalynės ir aprangos normatyvai Pasvalio rajono socialinės globos paslaugas teikiančiose įstaigose Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 20 d. sprendimas Nr. T1-48.

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T1-31.

Pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T1-30.

Socialinės globos paslaugų skyrimo ir teikimo viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės socialinės globos padalinyje tvarkos aprašas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 30 d.  sprendimas Nr. T1-148.

Socialinės globos paslaugų skyrimo senyvo amžiaus bei neįgaliems asmenims tvarkos aprašas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimas Nr. T1-231.

Socialinių paslaugų kainos Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 6 d. sprendimas Nr. T1-72.

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai