Paieška
lt en

Teisės aktai

2022-04-12

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

LR Socialinių paslaugų katalogas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d.  nutarimu Nr. 583.

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio, senyvo amžiaus asmens, suaugusio asmens su negalia bei vaiko su negalia socialinės globos poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T1-17

Dienos socialinės globos asmens namuose asmenims su sunkia negalia skyrimo,teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T1-127

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-31

Pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-30

Socialinės globos paslaugų institucijoje vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus  asmenims skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos  2021 m. vasario 24 d sprendimu Nr. T1-16 

Socialinių paslaugų kainos, patvirtintos Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-53.


Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. T1-197 „Dėl asmenų, galinčių gauti laikino atokvėpio paslaugas Pasvalio rajono socialinių paslaugų įstaigose, vietų skaičiaus nustatymo“

Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T1-18