Paieška
lt en

Informacija apie socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų konkurso rezultatus

Vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-906 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“, 45 punktu, skelbiama informacija apie Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų konkurso rezultatus Pasvalio rajono savivaldybėje.
2021 m. konkursui gautos 5 organizacijų paraiškos, nefinansuotinų, atmestinų projektų nebuvo. Atsižvelgdamas į Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 m. projektų vertinimo ir atrankos komisijos 2020 m. gruodžio 11 d. siūlymą (2020 m. gruodžio 11 d. protokolas Nr. SRP-2), Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. DV-859 patvirtino lėšų paskirstymą socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 m. projektams finansuoti.

Finansuotinų projektų sąrašas 

Įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija

Dalintis Facebook