Paieška
lt en

Pasvalio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus statybos inžinieriaus pareigoms eiti

Pasvalio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus statybos inžinieriaus pareigoms eiti. Pareigybės grupė – specialistas, lygis – B, pareigybės (etato) dydis – 1. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 4,6-8,3 (pareiginės algos baziniais dydžiais).
Reikalavimai pretendentams:
1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį statybos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.
2. Būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais statinių projektavimą, statybą, statinių statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto ir paprastojo remonto darbus nuo statybą leidžiančių dokumentų gavimo iki statybos užbaigimo procedūrų, organizuojant projektavimą, projekto vykdymo priežiūrą, statinių ir statinių projektų ekspertizę, statinių statybos techninę priežiūrą.
Pagrindinės darbo funkcijos:
1. Planuoti, organizuoti ir įgyvendinti pastatų ir statinių statybos, rekonstrukcijos, remonto darbus.
2. Vykdyti statybos darbų užsakovo funkcijas įgyvendinant Pasvalio rajono savivaldybės tarybos pavedimus, įskaitant statybą leidžiančių dokumentų išėmimą, statybos projektinės dokumentacijos tikrinimą ir derinimą, statinių statybos techninės priežiūros, projekto vykdymo priežiūros, statinių projektų ekspertizės paslaugų ir statybos užbaigimo procedūrų organizavimą.
3. Ruošti prekių, darbų ir paslaugų technines specifikacijas, rengti rangos darbų, paslaugų ir kitokių sutarčių projektus, kontroliuoti šių sutarčių vykdymą.
4. Rengti būsto fondą sudarančių socialinių būstų ir Savivaldybės būstų remonto darbų sąmatas ir kitus susijusius dokumentus, inicijuoti darbų viešųjų pirkimų procedūras. 

Pareigybės aprašymas 

Pretendentai privalo pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje, nurodęs, kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – informuoti pretendentą apie atitiktį reikalavimams bei informaciją apie atranką.
2. Gyvenimo aprašymą (CV).
3. Užpildytą pretendento anketą.
4. Asmens tapatybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis žodžiu. Pretendentų dokumentai priimami iki 2021 m. kovo 12 d. el. paštu: personalas@pasvalys.lt arba paštu: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Juridinis ir personalo skyrius, Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys. Tel. pasiteirauti: 8 658 34 184, 8 658 34 231. 

 Juridinio ir personalo skyriaus informacija

Dalintis Facebook