Paieška
lt en

Pratęsiamas Integralios pagalbos projekto partnerių atrankos Pasvalio rajono savivaldybėje terminas

Pratęsiamas Integralios pagalbos projekto partnerių atrankos Pasvalio rajono savivaldybėje terminas

Per nustatytą terminą negavus paraiškų Integralios pagalbos projekto partnerių atrankai Pasvalio rajono savivaldybėje pratęsiamas šių paraiškų priėmimas iki 2022 m. lapkričio 11 d. 15.45 val.

Projekto partnerių atranka organizuojama siekiant įgyvendinti Integralios pagalbos plėtros 2022–2029 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. A1-552 „Dėl Integralios pagalbos plėtros 2022–2029 metų veiksmų plano patvirtinimo“, nuostatas.

Atrankos tikslas – atrinkti projekto partnerį (-ius), kuris (-e) užtikrintų kokybišką integralios pagalbos paslaugų Pasvalio rajono savivaldybės gyventojams teikimą projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Projekto partneris – integralios pagalbos paslaugų Pasvalio rajono savivaldybės gyventojams teikėjas, išreiškęs norą tapti partneriu, laiku pateikęs visus reikalingus atrankai dokumentus, atitinkantis veiksmų plane numatytus projekto partneriams keliamus reikalavimus ir organizuojantis socialines paslaugas, vadovaujantis integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais.

Projekto partnerių atrankoje gali dalyvauti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruoti viešieji, privatieji juridiniai asmenys, turintys ne mažesnę nei 2 metų dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimo savivaldybės, kurioje planuoja teikti integralią pagalbą, teritorijoje patirtį.

Pareiškėjai, norintys dalyvauti partnerių atrankoje užpildo paraišką (Paraiškos forma) ir pateikia Integralios pagalbos projekto partnerių atrankos Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo 23 punkte išvardintus dokumentus.

Pareiškėjas pateikia užpildytą ir pasirašytą paraišką ir kitus dokumentus vienu iš šių būdų:

  1. elektroniniu paštu dokumentai@pasvalys.lt, kai paraiška pasirašyta elektroniniu parašu;
  2. elektroniniu paštu dokumentai@pasvalys.lt, kai pasirašyta paraiška ir pridedami dokumentai nuskenuoti ir galima identifikuoti paraišką teikiantį asmenį.

Kontaktiniai asmenys – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė, tel. 8 686 08 136, el. paštas r.ozalinskiene@pasvalys.lt ir / ar Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Marina Jankausakienė, tel. 8 610 60 636, el. paštas m.jankauskiene@pasvalys.lt.

Aktualūs dokumentai:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. A1-552 „Dėl Integralios pagalbos plėtros 2022–2029 metų veiksmų plano patvirtinimo

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 18 d. įsakymą Nr. DV-666 „Dėl Integralios pagalbos projekto partnerių atrankos Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija

Dalintis Facebook