Paieška
lt en

Panevėžio apskrities Kupiškio ir Pasvalio rajonų unikalios skaitmeninės kapinių duomenų bazės sukūrimas, jos atvėrimas gyventojams ir laidojimo viešųjų paslaugų bei duomenų administravimo procesų skaitmeninimas

2024-01-12

PANEVĖŽIO APSKRITIES KUPIŠKIO IR PASVALIO RAJONŲ UNIKALIOS SKAITMENINĖS KAPINIŲ DUOMENŲ BAZĖS SUKŪRIMAS, JOS ATVĖRIMAS GYVENTOJAMS IR LAIDOJIMO VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ BEI DUOMENŲ ADMINISTRAVIMO PROCESŲ SKAITMENINIMAS“ NR. 02-022-P-0006

PROGRAMA

2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programa

PAŽANGOS PRIEMONĖ

Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“

VEIKLA

„Viešųjų institucijų teikiamų elektroninių paslaugų brandos lygio kėlimas“

FINANSAVIMO SUTARTIS

2023 m. spalio 12 d. Nr. B5-465

PROJEKTO NUMERIS

NR. 02-022-P-0006

FINANSAVIMO ŠALTINIS

• Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) subsidijos lėšos
• Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti PVM apmokėti
• Savivaldybės biudžeto lėšos

VERTĖ

514 600,00 Eur

VEIKLŲ VYKDYMO PABAIGA

2026-04-30

PARTNERIS

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2023 m. birželio 27 d. pasirašyta Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis Nr. B5-309

KOKIA PROBLEMA SĄLYGOJO POREIKĮ ĮGYVENDINTI ŠĮ PROJEKTĄ?

Panevėžio apskrities Kupiškio ir Pasvalio rajonų savivaldybių administracijos atsakingos ir teikia viešąsias paslaugas rajonuose esančiose 374-iose kapinėse (187 Kupiškio rajone ir 187 Pasvalio rajone). 

Vidutiniškai per 2018–2022 m. laikotarpį Kupiškio rajono savivaldybės administracija išdavė 298 leidimus laidoti kasmet, o Pasvalio rajono savivaldybės administracija – 510 leidimų. Šiuo metu Panevėžio  apskrities Kupiškio ir Pasvalio rajonuose esanti aktuali problema – detalios kapinių infrastruktūros inventorizacijos ir privalomai saugomų duomenų skaitmeninio registro trūkumas bei teikiamų aptarnavimo paslaugų lygio neatitikimas šios dienos poreikiams.

KAIP SPRĘSIME ŠIĄ PROBLEMĄ?

Sukursime Kupiškio ir Pasvalio rajonų savivaldybių administracijoms IT sprendimą, apimantį:
► kapinių duomenų ir kapinių administravimo procesų skaitmeninimą;
► esamų valstybinių IT sistemų integraciją;
► kapinių infrastruktūros inventorizavimą;
► laidojimo duomenų skaitmeninimą.
Bus sukurti tikslūs skaitmeniniai kapinių žemėlapiai, kiekviena kapavietė turės savo identifikacijos numerį bei tikslias koordinates, bus patalpintos kiekvienos kapavietės nuotraukos, suskaitmeninti visi popieriniai laidojimo žurnalai, visi tekstiniai bei grafiniai duomenys susieti su konkrečiomis kapavietėmis.

PROJEKTO TIKSLAS

Skaitmeninti laidojimo viešųjų paslaugų bei duomenų administravimo procesus.

Į elektroninę erdvę bus perkelti visų savivaldybėse esančių 374 kapinių inventorizavimo duomenys ir susijusios viešosios paslaugos, pagerintas su kapinėmis susijusių paslaugų teikimas, atverti visi duomenys gyventojams, skaidrinamas laidojimo ir kapinių administravimo procesas.

REZULTATAS, KURĮ PASIEKSIME

Sukurtas ir įdiegtas Panevėžio  apskrities Kupiškio ir Pasvalio rajonų savivaldybių laidojimo duomenų IT sprendimas su integruotais skaitmeniniais kapinių žemėlapiais bei duomenų registravimo baze, kuri atveriama gyventojams bei visuomenei:
► bus naudojama Lietuvos koordinačių sistema LKS-94;
► įdiegtos kapinių teritorijų bei kapinių administravimo duomenų tvarkymo priemonės, atitinkančios teisės aktuose nustatytus teritorijų planavimo ir kapinių tvarkymo taisyklių reikalavimus:
• įdiegta kapaviečių skyrimo ir leidimo laidoti proceso integracija su Elektroniniuose valdžios vartuose (
www.epaslaugos.lt) veikiančia paslauga „Leidimo laidoti išdavimas“;
• įdiegta prieiga prie sukurtų duomenų per API sąsają atitinkančią teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
• įdiegtas savivaldybės kapinių duomenų išrašo parengimo funkcionalumas.

PROJEKTO TIKSLINĖ GRUPĖ

► Viešojo sektoriaus organizacijos, kurių paslaugų teikimo procesai bus skaitmeninami.
► Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos gyventojai ir verslo subjektai, kurie naudojasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus institucijų teikiamomis elektroninėmis paslaugomis.
► Pažeidžiamos grupės (įskaitant senyvo amžiaus asmenis).
► Valstybės tarnautojai, kurie naudojasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus institucijų teikiamomis elektroninėmis paslaugomis.

Nuotrauka: http://cemety.lt/

Bus įdiegta sistema, skirta kaupti, saugoti ir tvarkyti informaciją apie kapines. Kapinių duomenų įvedimas ir apdorojimas bus paprastas ir pritaikytas bet kokio amžiaus vartotojams.

Bus sukurti tikslūs skaitmeniniai kapinių žemėlapiai, kiekviena kapavietė turės savo identifikacijos numerį bei tikslias koordinates, bus patalpintos kiekvienos kapavietės nuotraukos, suskaitmeninti visi popieriniai laidojimo žurnalai, visi tekstiniai bei grafiniai duomenys susieti su konkrečiomis kapavietėmis.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija