Paieška
lt en

Įgyvendinti/užbaigti projektai

2024-02-13

Projektai suskirstyti pagal metus, kuriais buvo baigti įgyvendinti. Platesnę informaciją apie kiekvieną projektą galite rasti paspaudę ant jo pavadinimo.

2023 m. 

1.Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Pasvalio rajono savivaldybėje
2. Karjeros specialistų tinklo vystymas (Švietimo įstaigose)
3. Kokybės krepšelis (Švietimo įstaigose)
4. Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija
5. Pasvalio rajono bendruomeniniai šeimos namai
6. Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Pasvalio rajone 
7. Sveikos gyvensenos skatinimas Pasvalio rajone
8. 4K modelis mokyklose (Švietimo įstaigose)

2022 m.

1. Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas
2. Raubonių vandens malūno-karšyklos-verpyklos tvarkybos (konservavimo, restauravimo, remonto) darbų projekto keitimas ir darbai, bei kapitalinio remonto, keičiant paskirtį į muziejaus, darbai
3. Pasvalio rajono Pervalkų k. Ežero g. dalies kapitalinis remontas
4. Pasvalio rajono Pamažupių kaimo viešosios infrastruktūros įrengimas

2021 m.

1. Kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinių keitimas Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane
2. Pasvalio miesto Nepriklausomybės gatvės kapitalinis remontas

3. Pasvalio rajono Daujėnų miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimas
4. Joniškėlio miesto viešosios infrastruktūros plėtra
5. Lyderių laikas (Švietimo įstaigose)
5. Pasvalio rajono Raubonių gyvenvietės viešosios infrastruktūros atnaujinimas
6. Pasvalio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra (II) 
7. Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Joniškėlio dvaro parke

 2020 m.

1. Modernaus tarpvalstybinio vaikų ir jaunimo verslumo kompetencijų ugdymo tinklo bibliotekose kūrimas
2. Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos Pasvalyje, Vytauto Didžiojo a. 7, infrastruktūros modernizavimas
3. Pasvalio rajono Saločių miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimas
4. Pasvalio rajono Pušaloto miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimas
5. Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra 

6. Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Pasvalio rajono savivaldybėje
7. Pasvalio krašto muziejus – modernus kultūros populiarinimo, edukacijos ir relaksacijos centras
8. Pasvalio kultūros centro pastato Pasvalyje, Vytauto Didžiojo a. 3, rekonstravimas
9. Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ modernizavimas
10. Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas

2019 m.

 1. Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Taikos gatvėje Pasvalio mieste
 2. Neformalaus ugdymo galimybių plėtra Pasvalio muzikos mokykloje
 3. Pasvalio miesto Biržų gatvės rekonstravimas I etapas
 4. Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos modernizavimas
 5. Pasvalio rajono Krinčino miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimas
 6. Pažinkime kaimynus Žiemgaloje 2019
 7. Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Pasvalio rajone

2018 m.

 1. Joniškėlio partizanų kapinių sutvarkymas
 2. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių, karininkų Jono ir Antano Stapulionių kapų konservavimas, restauravimas
 3. Naujos statybos Pasvalio miesto Kalno gatvės tęsinys
 4. Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtra II etapas
 5. Pažinkime kaimynus Žiemgaloje! 2018
 6. Užterštos sandėlio teritorijos Pasvalio r. sav., Pumpėnų sen., Kriklinių mstl., sutvarkymas

2017 m.

 1. Pažinkime kaimynus Žiemgaloje
 2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Pumpėnų miestelyje, Pasvalio rajone

2016 m.

 1. Pasvalio ligoninės I aukšto gydomojo korpuso renovacija
 2. Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Pasvalio rajono savivaldybės jaunimui
 3. VšĮ Pasvalio ligoninės Operacinės patalpų remontas

2015 m.

1. Daugiabučio gyvenamojo namo Taikos g. 23 Pasvalyje, atnaujinimas, didinant jo energijos efektyvumą

2. Daugiabučio gyvenamojo namo Vyšnių g. 12 Pasvalyje, atnaujinimas, didinant jo energijos efektyvumą

3. Daugiabučio gyvenamojo namo Vyšnių g. 24 Pasvalyje, atnaujinimas, didinant jo energijos efektyvumą

4. Daugiabučio gyvenamojo namo Vyšnių g. 28 Pasvalyje, atnaujinimas, didinant jo energijos efektyvumą

5. Esamų socialinių būstų, esančių Pasvalio mieto daugiabučiuose namuose, atnaujinimas

6. Joniškėlio bažnyčios kapitalinio remonto darbai

7. Kalno gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra

8. Kriklinių miestelio Parko gatvės rekonstravimas

9. Mikoliškio kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas

10. Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtra

11. Pasvalio rajono kaimų viešosios infrastruktūros kompleksinis atnaujinimas, II etapas

12. Pasvalio rajono kaimų viešosios infrastruktūros kompleksinis atnaujinimas, I etapas

13. Pasvalio rajono Pumpėnų vidurinės mokyklos pastato atnaujinimas ir energetinio ūkio modernizavimas

14. Pasvalio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra

15. Pumpėnų miestelio Mindaugo gatvės rekonstravimas

16. Teritorijų planavimo dokumentų parengimas

17. UAB „Pasvalio vandenys“ kofinansavimas

2014 m.

1. Aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra Pasvalio rajone

2. Daugiabučio gyvenamojo namo Gėlių g. 3 Pasvalyje, atnaujinimas, didinant jo energijos efektyvumą

3. Daugiabučio gyvenamojo namo Taikos g. 19 Pasvalyje, atnaujinimas, didinant jo energijos efektyvumą

4. Daugiabučio gyvenamojo namo Taikos g. 27 Pasvalyje, atnaujinimas, didinant jo energijos efektyvumą

5. Daugiabučio gyvenamojo namo Vilties g. 4 Pasvalyje, atnaujinimas, didinant jo energijos efektyvumą

6. Daugiabučio gyvenamojo namo Vilties g. 6 Pasvalyje, atnaujinimas, didinant jo energijos efektyvumą

7. Deglėnų kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas

8. Grūžių vaikų namų rekonstrukcija

9. Melioracijos statinių rekonstravimas Pasvalio rajone

10. Modernios lietaus vandens nuotekų šalinimo infrastruktūros kūrimas Lielupės upės žemupyje

11. Norių kaimo parko sutvarkymas bei plėtra

12. Pasvalio miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas

13. Pasvalio miesto Žaliosios gatvės rekonstravimas

14. Raubonių kaimo bendruomenės pastato renovacija

15. Saločių miestelio Gedimino aikštės sutvarkymas

16. Strateginių planų ir studijos parengimas

17. Tarptautinio verslo informacijos tinklo sukūrimas viešosiose bibliotekose

18. Tetirvinų gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra

19. Universalių daugiafunkcių centrų Pasvalio rajono savivaldybės kaimo vietovėse steigimas

2013 m.

 1. Daugiabučio gyvenamojo namo Biržų g. 72A Pasvalyje, atnaujinimas, didinant jo energijos efektyvumą
 2. Pasvalio miesto centrinės Vytauto Didžiojo aikštės rekonstrukcija
 3. Joniškėlio miesto bendrojo plano ir Pasvalio rajono teritorijoje esančių seniūnijų ir kaimų gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo ir pavadinimų patikslinimo plano parengimas
 4. Lėvens upės ir jos tvenkinio būklės gerinimas Pasvalio mieste
 5. Pasvalio rajono savivaldybės sausinimo sistemų dalies hidrotechninių statinių rekonstrukcija
 6. Pasvalio miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra

2012 m.

 1. Kiemėnų, Žilpamūšio sporto salių remontas
 2. Kempingo infrastruktūros plėtra Pasvalio mieste
 3. Meškalaukio gyvenvietės vandentiekio įrengimas
 4. Pasvalio miesto Vyšnių ir Taikos gatvių kvartalo viešosios infrastruktūros tvarkymo darbai
 5. Pasvalio rajono Kalno kaimo susisiekimo sistemos rekonstrukcijos II etapas
 6. Pasvalio rajono Saločių seniūnijos Žilpamūšio gyvenvietės susisiekimo sistemos rekonstrukcijos II etapas
 7. Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo plano parengimas
 8. Pasvalio sporto mokyklos pastato atnaujinimas ir energetinio ūkio modernizavimas
 9. Pumpėnų, Kriklinių miestelių viešųjų gatvių sutvarkymas

2011 m.

 1. Elektroninė demokratija Pasvalio rajono savivaldybėje
 2. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos pastato atnaujinimas ir energetinio ūkio modernizavimas
 3. Pasvalio rajono Diliauskų, Kiemelių, Papyvesių, Girniūnų, Adampolio kaimų gatvių rekonstrukcija II etapas
 4. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų administracinių įgūdžių tobulinimas
 5. Pasvalio rajono savivaldybės trumpalaikio strateginio plėtros plano 2010-2012 m. parengimas ir Pasvalio rajono plėtros iki 2014 m. strateginio plano atnaujinimas
 6. Pasvalio rajono savivaldybės vidaus administravimo sistemos tobulinimas
 7. Socialinės globos paslaugų plėtra seniems ir neįgaliems asmenims Pasvalio rajone
 8. Šeimos krizių centro Pasvalio rajone įkūrimas

2010 m.

 1. Muziejų patrauklumo ir prieinamumo plėtra Žiemgalos ir Šiaurinėje Lietuvoje
 2. Pasvalio rajono Diliauskų, Kiemelių, Papyvesių, Girniūnų, Adampolio kaimų gatvių rekonstrukcija I etapas
 3. Pasvalio rajono Kalno kaimo susisiekimo sistemos rekonstrukcijos I etapas
 4. Pasvalio rajono Saločių seniūnijos Žilpamūšio gyvenvietės susisiekimo sistemos rekonstrukcijos I etapas

2008 m.

 1. Dienos užimtumo centro Pasvalyje įkūrimas
 2. Joniškėlio miestelio susisiekimo sistemos rekonstravimas
 3. Kamatėlės sausinimo sistemos ir jos hidrotechninių statinių rekonstrukcija
 4. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojų gebėjimų ugdymas
 5. Pasvalio rajono Tetirvinų kaimo geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas

2007 m.

 1. Galimybių studijos „Lėvens upės išvalymas nuo praeities taršos Pasvalio mieste“ parengimas
 2. Kalno kaimo geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas

2006 m.

 1. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vidurinės mokyklos pastato atnaujinimas ir energetinio ūkio modernizavimas

2005 m.

 1. Dienos užimtumo paslaugų centras Pasvalyje
 2. Islikio sausinimo sistemos baseino nuvedamojo tinklo ir jo statinių statyba ir renovacija
 3. Mikoliškio gyvenvietės nuotekų valyklos ir perpumpavimo stoties statyba

2004 m.

 1. Viešosios turizmo infrastruktūros kūrimas aktyviam poilsiui Pasvalio rajone

2002 m.

 1. Talačkonių gyvenvietės nuotekų tinklo rekonstrukcija 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos informacija