Paieška
lt en

Pasvalio rajono savivaldybės pastato, adresu Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, Pasvalio r., modernizavimas

2022-08-17

Projektas įgyvendinamas 2020-2022 metais.

Projekto biudžetas:
Bendra projekto vertė 576 817,00 Eur.
Projektui įgyvendinti skirta 173 045,10 Eur Viešųjų investicijų plėtros agentūros kapitalo lėšų,
Savivaldybės lėšos 403 771,90 Eur.

Su UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) pasirašyta Išlaidų kompensavimo sutartis, kurioje numatyta skirti kompensacinę išmoką iki 173 045,10 Eur.
Projekto tikslas -  pagerinti Pasvalio rajono savivaldybės administracinio pastato ir inžinerinių sistemų fizines bei energines savybes, didinant pastato  energijos vartojimo efektyvumą, užtikrinant pastato infrastruktūros atitiktį higienos normų reikalavimams, ir tuo pačiu racionaliai panaudojant savivaldybės biudžeto lėšas, skirtas viešiesiems pastatams eksploatuoti, bei mažinant į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) kiekį.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos informacija