Paieška
lt en

Kompleksinės paslaugos (KOPA)

2023-08-04

Kompleksinės paslaugos (KOPA)

  

Bendras projekto biudžetas: 28 983 203,39 Eur.
Pasvalio rajone projektui įgyvendinti skirta 542 318,50 Eur.

Projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ tikslas - užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai teikimą ir plėtrą tikslinės grupės asmenims visose Lietuvos savivaldybėse. Bus finansuojamos prevencinės psichosocialinės paslaugos visų amžiaus grupių Lietuvos gyventojams, siekiant stiprinti psichologinius, socialinius bei krizių įveikimo įgūdžius.  

Projekte dalyvauja 37 Lietuvos savivaldybės. Europos socialinio fondo agentūra, asociacija Pasvalio šeimos gerovės centras ir Pasvalio rajono savivaldybės administracija 2023 m. gegužės 9 d. pasirašė sutartį dėl projekto „KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS (KOPA)“ (Nr. 07-007-P-0001) įgyvendinimo Pasvalio rajone.

Tikslinė grupė –asmenys ir šeimos, kaip nurodyta Socialinių paslaugų katalogo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“,  6.2 papunktyje, turintys teisę gauti kompleksines paslaugas šeimai.

Pasvalio rajone projekto įgyvendinimo metu planuojama teikti šias paslaugas:

 1. Individualių ir (ar) grupinių konsultacijų organizavimas ir teikimas asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje:
  • Individualios konsultacijos;
  • Grupinės konsultacijos.
 2. Savitarpio pagalbos grupių organizavimas ir vedimas asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje.
 3. Socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams organizavimas ir vedimas – vaikų ir paauglių gyvenime reikalingų įvairius socialinius įgūdžius, nuostatas ugdančių teminių grupių užsiėmimai.
 4. Tėvystės mokymų organizavimas ir teikimas – paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes ir padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes.
 5. Šeimos mediacija – paslauga, teikiama neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant ginčus, tarpusavio konfliktus spręsti taikiai.
 6. Šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose – konsultacijos asmens (šeimos) namuose (gyvenamojoje vietoje), gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui ir kt.
 7. Pavėžėjimo paslauga asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas. Jei nėra galimybių naudotis viešuoju transportu (viešojo transporto nėra arba jis yra, bet neužtikrinama, kad paslaugų gavėjas laiku atvyks į paslaugų teikimo vietą ir dėl to jam negalės būti suteiktos numatytos apimties paslaugos) ar asmeniniu transportu.
 8. Vaikų priežiūros paslauga teikiama tuo pačiu metu, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos, ji gali būti teikiama ne ilgiau kaip 4 val. per dieną visiems tėvams (įtėviams, globėjams).

Paslaugas gaus apie 700 Pasvalio rajono gyventojų, jas teiks asociacija Pasvalio šeimos gerovės centras. Tai projekto „Pasvalio rajono bendruomeniniai šeimos namai“ tęsinys, leisiantis gyventojams toliau gauti reikiamas paslaugas.

Projekto apimtis - Planuojama, kad iki 2029 metų kompleksines paslaugas gaus 36 414 asmenų.

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Norintiems plačiau susipažinti su bendruomeninių šeimos namų veikla ir gauti reikiamas paslaugas, prašome kreiptis telefonu: +370 604 43 992, el. paštas: pasvaliosgc@gmail.comBendruomeniniai šeimos namai įsikūrę Nepriklausomybės g. 2, LT-39149, Pasvalys.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos ir Europos socialinio fondo agentūros informacija