Paieška
lt en

Raubonių vandens malūno-karšyklos-verpyklos tvarkybos (konservavimo, restauravimo, remonto) darbų projekto keitimas ir darbai, bei kapitalinio remonto, keičiant paskirtį į muziejaus, darbai

2023-01-04

Projektas įgyvendintas 2016-2022 metais.

Bendras projekto biudžetas - 1 096 528,84 Eur
Valstybės lėšos – 515 227,97 Eur
Savivaldybės lėšos – 581 300,87 Eur

2016 m. buvo parengtas techninis projektas pilnam Raubonių vandens malūno-karšyklos-verpyklos pastato atkūrimui ir pritaikymui amatų centro veiklai. Projekto II etapo metu buvo atliekami darbai, kuriuos finansavo Kultūros ministerijos paveldotvarkos programa ir Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Atlikti darbai (iki 2022 m. rugpjūčio 27 d.): pamatų remontas, vidaus ir lauko sienų, perdangų, pralaidos ir jos atraminių sienučių, tiltų, stogo konstrukcijų ir dangos, kaminų, lietaus vandens nuvedimo sistemos, vidaus ir lauko laiptų, langų, durų, nuogrindos, fasadinio mūro, fasadinio polichrominio dekoro, istorinės malūno technologinės įrangos ir kiti tvarkybos darbų projekte numatyti tvarkybos darbai. Taip pat įrengta vandentiekio ir nuotekų sistema, sutvarkyta malūno aplinka, lauko akmenimis išgrįsta automobilių stovėjimo aikštelė, išvalytas kanalas.

Išsaugoti XIX a. Raubonių vandens malūno mechanizmai puikiai veikia, jais galima apdirbti vilną. Atlikus visus remonto ir tvarkybos darbus pastatas buvo pilnai pritaikytas edukacijai, amatų centro veiklai, buvo atkurti visi mechanizmai, pastatas atitinka higienos normų reikalavimus.

Didieji darbai baigėsi, tačiau malūno teritorijoje judėjimas tęsis ir toliau. Projektuojama pralaida po Taikos gatve ateityje užtikrins, kad vanduo nuolat judės po pastatu ir neleis kanalui vėl užpelkėti. Kiek tolėliau bus įrengta didelė automobilių ir autobusų stovėjimo aikštelė bei pėsčiųjų takas iki malūno. Čia bus pasinaudota Pasvalio rajono vietos veiklos grupės teikiamomis galimybėmis.

Naujiena "Raubonių vandens malūnas-karšykla-verpykla vėl atvira visuomenei".


Malūnas rekonstrukcijos eigoje


Malūno atidarymas po rekontrukcijos festivalyje "Vilnonės dienos" 2022 m. rugpjūčio 27 d.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos informacija