Paieška
lt en

Apie seniūniją

2023-05-02

Joniškėlio apylinkių seniūnija 

Vytauto g. 25, Joniškėlis LT-39305 Pasvalio r. sav.


Seniūnijos centras – Joniškėlio miestas, nuo Pasvalio miesto nutolęs 20 kilometrų.

Seniūnijos teritorija užima 19 240 ha plotą, ribojasi su Pasvalio apylinkių, Pušaloto, Vaškų seniūnijomis bei Pakruojo rajonu. 

Seniūnijoje 2023 m. sausio 1 d. deklaravę gyvenamąją vietą 2199 gyventojai, teritorijoje išsidėstę 43 kaimai. Didžiausi pagal gyventojų skaičių kaimai – Meškalaukio, Narteikių, Švobiškio, Joniškėlio, Norgėlų, 8 kaimuose deklaravusių gyvenamąją vietą gyventojų nebeliko. 

Seniūnijos teritorijoje įregistruotos 6 bendruomenės: Meškalaukio kaimo, Nakiškių krašto, Narteikių kaimo, Norgėlų liaudies, Norgėlų, Švobiškio ir aplinkinių kaimų, taip pat nevyriausybinė organizacija – Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Pasvalio skyriaus Meškalaukio skyrius.

Seniūnija atlieka 130,013 km vietinių kelių ir 34,936 km gatvių priežiūrą, 28,12 ha ploto viešųjų teritorijų seniūnijos gyvenvietėse bei 20 ha užimančio Joniškėlio dvaro parko tvarkymą, organizuoja gatvių apšvietimo tinklų eksploataciją 13 gyvenviečių, organizuoja 29 kapinių, 15 iš jų veikiančios, priežiūrą.

Seniūnijoje nustatytas darbuotojų pareigybių skaičius 2023 m. sausio 1 d. 18 etatų, dirba 19 darbuotojų: 2 valstybės tarnautojai, 4 darbuotojai, nepriskirti valstybės tarnautojų kategorijai, 13 komunalinio ūkio darbuotojų.

Seniūnijoje veikia:
- Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos Meškalaukio, Nakiškių, Norgėlų, Švobiškio daugiafunkciai centrai;
-  Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės Narteikių skyrius;
- PPRC Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio padalinys;
- Lietuvos Agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Joniškėlio bandymų stotis;
- VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro Nakiškių ir Švobiškio medicinos punktai;
- Pasvalio kultūros centro Norgėlų ir Švobiškio skyriai;
- Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Meškalaukio, Nakiškių, Norgėlų, Švobiškio padaliniai;
- 15 įmonių, 7 parduotuvės, kavinė „Dvaro karčema“.