Paieška
lt en

Apie seniūniją

2022-05-03

Pasvalio apylinkių seniūnija

Vilniaus g. 5, LT-39146 Pasvalys


Seniūnijos centras – Pasvalys.

Seniūnijos teritorija užima 13252,5 ha plotą, ribojasi su Joniškėlio apylinkių, Pumpėnų, Krinčino, Daujėnų, Saločių, Vaškų seniūnijomis.

Seniūnijoje gyvena 3013 gyventojų, jos teritorijoje išsidėstę 58 kaimai. Didesni kaimai – Aukštikalnių, Ąžuolynės, Diliauskų, Kiemelių, Papyvesių, Pervalkų, Talačkonių, Ustukių, Valakėlių.

Seniūnijoje veikia:
- Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Ustukių pagrindinio ugdymo skyrius
- Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Valakėlių ugdymo skyrius
- VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro Ustukių medicinos punktas
- Pasvalio kultūros centro Ustukių, Valakėlių, Diliauskų skyriai
- Diliauskų, Ustukių, Valakėlių kaimo bibliotekos
- Žadeikių Bernardo Brazdžionio edukacinis centras

Seniūnija suskirstyta į 4 seniūnaitijas: Papyvesių, Talačkonių, Ustukių, Valakėlių. Seniūnijos teritorijoje įsikūrusios 8 bendruomenės, veikia 25 įmonės, 6 parduotuvės.

Seniūnija atlieka 107,1 km vietinių viešųjų kelių, 55392 kv. m gatvių ir šaligatvių priežiūrą, tvarko 18 ha bendro naudojimo teritorijų plotų, organizuoja gatvių apšvietimo tinklų eksploataciją: Aukštikalnių, Ąžuolynės, Čižiškių, Dagiliškio, Diliauskų, Kiemelių, Papyvesių, Pervalkų, Šimonių, Talačkonių, Ustukių, Valakėlių, Vilkagirio, Žadeikių, Svirpliškio kaimuose,  organizuoja 23 kapinių priežiūrą.

Seniūnijoje dirba 15 darbuotojų: 2 valstybės tarnautojai, 2 darbuotojai, nepriskirti valstybės tarnautojų kategorijai, 11 komunalinio ūkio darbuotojų.