Paieška
lt en

Apie seniūniją

2023-04-12

Pumpėnų seniūnija

Ąžuolyno aikštė 1, Pumpėnai, LT-39235 Pasvalio r. sav.


Seniūnijos centras – Pumpėnų miestelis, nuo Pasvalio miesto nutolęs 16 kilometrų

Pumpėnų seniūnija yra Pasvalio rajono pietuose, jos teritorija užima 17672,10 ha plotą. Seniūnija ribojasi su Pušaloto, Daujėnų, Pasvalio apylinkių seniūnijomis, Panevėžio rajonu. Per Pumpėnų seniūniją teka dvi upės: didžiausios seniūnijos upės – Lėvuo, Pyvesa, kurios vaga su pievomis paskelbti hidrografiniu draustiniu. Dar teka mažesnės upės: Svalia, Įstras bei mažesni upeliai: Svirnupys, Gudas, Dvesienė, Šavienė, Rabata, Duselė ir kiti. Pumpėnų seniūnija yra Savivaldybės administracijos filialas. Seniūnijos teritorija suskirstyta į seniūnaitijas. Seniūnijos veikla finansuojama iš Savivaldybės biudžeto ir kitų įstatymuose numatytų lėšų. Seniūnija turi sąskaitą banke. Seniūnas turi herbinius antspaudus su Vyčiu ir su Savivaldybės herbu, Seniūnija turi vėliavą. Pumpėnų seniūnija nuo 2013 m. gegužės 25 d. Lietuvos Respublikos Prezidento patvirtintu dekretu Nr. 1K-1471 Pumpėnų seniūnija turi savo herbą.

Pumpėnų miestelis – seniūnijos centras. Seniūnijos administracinis pastatas įsikūręs Ąžuolyno aikštė 1, Pumpėnų mstl.

Seniūnijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių (etatų) skaičių tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.Savivaldybės direktoriaus įsakymu Nr. DK-976 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos pareigybių (etatų) sąrašų patvirtinimo“, Pumpėnų seniūnijoje patvirtintas 17 etatų darbuotojų skaičius.

2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaruoja 2093 gyventojai: iš jų 1057 vyrai ir 1036 moterys. Iki 7 metų gyvena 88 vaikai, nuo 7 metų iki 18 metų - 213 jaunuolių. Ilgaamžių žmonių nuo 85 metų Seniūnijoje gyvena 57 asmenys, iš kurių 47 moterys ir 10 vyrų. Per 2022 m. Seniūnijoje gimė ir gyvenamąją vietą deklaravo 9 vaikai: 3 berniukai ir 6 mergaitės.

Pumpėnų seniūnijoje gyventojų skaičius turi tendenciją mažėti:

Grupė

2020 metai

2021 metai

2022 metai

Vyrai

Moterys

Vyrai

Moterys

Vyrai

Moterys

Iki 7 metų

51

58

49

47

38

50

7-18 metai

116

100

119

96

118

95

18-65 metai

783

662

779

638

742

632

65-85 metai

149

227

146

223

149

212

Nuo 85 metų

11

50

10

53

10

47

Viso:

1110

1097

1103

1057

1057

1036

Iš viso:

2207

2160

2093

Seniūnijoje veikia:
- Pumpėnų gimnazija (256 moksleiviai)
- Pumpėnų gimnazijos Kalno ikimokyklinio ugdymo skyrius (11 vaikų)
- Pumpėnų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius (33 vaikai)
- Pumpėnų gimnazijos Kriklinių ikimokyklinio ugdymo skyrius (10 vaikų)
- Pumpėnų ambulatorija, 3 medicinos punktai (Jurgėnų, Kriklinių, Rinkūnų)
- Pasvalio kultūros centro 2 skyriai (Kriklinių, Pumpėnų)
- Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos 4 padaliniai (Jurgėnų, Kriklinių, Rinkūnų, Pumpėnų)
- Seniūnijos teritoriją aptarnauja du mobilūs laiškininkai
- Pumpėnų Švenčiausios Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia Pumpėnų miestelyje
- Šv. Mikalojaus cerkvė Gegabrastos kaime (tituliniai atlaidai vyksta 2 kartus į metus)
- Švenčiausios Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia Kriklinių miestelyje
- Niurkonių koplyčia (šv. Aloyzo atlaidai birželio mėn.)

Bendruomenės
Seniūnijos teritorijoje įsikūrusios 5 bendruomenės. Jos aktyviai dalyvauja savo teritorijos infrastruktūros plėtroje, bendruomeniškumo ugdyme, edukacinių programų įgyvendinime ir kitose bendruomenės narių poreikius ir interesus įgyvendinančioje veikloje.
Kalno kaimo bendruomenė, pirmininkė Neringa Barauskienė.
Kriklinių bendruomenė, pirmininkas Jurgis Kundrotas.
Pumpėnų bendruomenė, pirmininkas Arminas Vareika.
Rinkūnų bendruomenė, pirmininkė Irena Kumštienė.
Vilkiškių bendruomenė, pirmininkė Rima Bladikienė.