Paieška
lt en

Apie seniūniją

2023-04-06

Vaškų seniūnija

Kultūros g. 1, Vaškai, LT-39373 Pasvalio r. sav.


Seniūnijos centras – Vaškų  miestelis, nuo Pasvalio miesto nutolęs 16 kilometrų.

Seniūnijos teritorija užima 18884 ha plotą, ribojasi su Saločių, Namišių, Pasvalio apylinkių ir Joniškėlio apylinkių seniūnijomis, Pakruojo rajonu ir  Latvijos Respublika.
Vaškai – seniūnijos centras, Šiaurės Lietuvos miestelis, esantis Žiemgalos žemumoje, prie kelio Pasvalys – Joniškis, Mūšos – Nemunėlio upių baseino teritorijoje. Rašytiniuose šaltiniuose Vaškai minimi nuo 1655 m. (vėliau nei aplinkiniai kaimai), tačiau žmonės šiose vietose gyveno dar prieš 3–4 tūkstantmečius.

Vaškai – toliausiai į Rytus išsišovęs lietuviškosios Žiemgalos dalies miestelis, turintis savo istoriją, papročius ir per daugelį metų nusistovėjusias tradicijas. Kiekvienam šio krašto atstovui Vaškai užima didelę dalį širdies ir nesvarbu, kur jis bebūtų – Vilniuje, Londone ar Čikagoje, jis visuomet laiko save vaškiečiu, to neslepia ir  didžiuojasi, nes meilė gimtinei, jos žemei ir gimtojo krašto žmonėms yra įskiepijama nuo mažiausių dienų. Vaškiečiai auga matydami sunkiai ir kantriai dirbančius tėvus, gimines bei kaimynus, todėl nesibijo sunkaus ir varginančio darbo ar įtemptų studijų. Tegul tik keletą kartų per metus, didelė dalis vaškiečių grįžta aplankyti čia gyvenančių savo artimųjų, giminaičių ar jų kapų. Žmonės susitinka bažnyčioje, miestelio gatvėse ir kalbasi, dalijasi įspūdžiais bei naujienomis nekreipdami dėmesio į socialinę ar turtinę nelygybę, nekreipdami dėmesio į amžiaus skirtumą. Juos visus vienija vienas žodis – Vaškai.
Yra Šv. Juozapo bažnyčia (pastatyta 1881 m.), gimnazija, ambulatorija, paštas, gaisrinė.

Pirmąjį liepos sekmadienį Vaškuose švenčiami Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo atlaidai ir miestelio šventė.
1730 m. Lenkijos ir Lietuvos karalius Augustas II suteikė Vaškams miestelio steigimo privilegiją su trimis prekymečiais.
2005 m. birželio 15 d. Prezidento dekretu patvirtintas miestelio herbas. 

Seniūnijoje dirba 21 darbuotojas, iš jų 2 valstybės tarnautojai ir 19 darbuotojų, dirbančių pagal pagal darbo sutartis.

2022-12-31 duomenimis, Seniūnijoje gyvena 2 116 gyventojai, iš jų: vaikai iki 18 m. – 322; darbingo amžiaus gyventojai – 1 357; pensinio amžiaus gyventojai – 437. Jos teritorijoje išsidėstę 68 kaimai. Didesnės gyvenvietės – Vaškų miestelis, Tetirvinų, Grūžių, Nairių, Titkonių, Norių, Kyburių ir Kalnelišklių kaimai.

Seniūnijoje veikia:
- Vaškų gimnazija

- Pasvalio  kultūros centro Vaškų skyrius
- Pasvalio  r. sav. Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Vaškų Vandos Zaborskaitės padalinys, Nairių, Tetirvinų ir Grūžių padaliniai
- Pasvalio r. sav. PSPC Vaškų ambulatorija
- Tetirvinų ir Grūžių medicinos punktai
- Grūžių vaikų globos namai
- Pasvalio rajono paramos šeimai centras