Paieška
lt en

Teisės aktai

2021-02-17

Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų globą (rūpybą) Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T1-237.

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d.  sprendimu Nr. T1-12.

Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T1-231.

Papildomo finansavimo šeimynai skyrimo iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašas, patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-277

Socialinės paramos mokiniams tvarkų aprašas, patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T1-126 (su visais aktualiais pakeitimais).

Europos pagalbos maisto produktais ir higienos prekėmis labiausiai skurstantiems Pasvalio rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. DV-214)

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas

Socialinės paramos mokiniams įstatymas

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymas

Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas