Paieška
lt en

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Gytis Vitkus
Skyriaus vedėjas, kab.: 319
+370 451 54 037, 8 615 89 886
Apolonija Lindienė
Vyriausioji specialistė, kab.: 316
Gražvydas Balčiūnaitis
Vyriausiasis specialistas, kab.: 417
Inga Aidukaitė
Vyriausioji specialistė, kab.: 320
Živilė Kripaitienė
Specialistė, kab.: 320
+370 451 54 030; +370 658 342 11
Erika Gerštautienė
Specialistė, kab.: 320
+370 451 54 114; +370 658 34 177