Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2022-08-31

Data: 2022-08-31
Pirmininkas: Pasvalio savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas
Susiję failai: T2-8 viešinimui.pdf

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: 1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. T1-228 „Dėl Dienpinigių vykstant į užsienio valstybę nustatymo ir mokėjimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Klingienė Pavadinimas: 2. Dėl viešo konkurso uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ vadovo pareigoms eiti organizavimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Klingienė Pavadinimas: 3. Dėl pritarimo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Namišių seniūnijos herbo etalono, vėliavų ir antspaudo projektams Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Klingienė Pavadinimas: 4. Dėl atstovo delegavimo į Kultūros ministerijos formuojamą regioninę kultūros tarybą Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Klingienė Pavadinimas: 5. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T1-143 ,,Dėl Apmokėjimo už brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 6. Dėl Mokesčio už mokinių neformalųjį švietimą Pasvalio sporto mokykloje nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 7. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-247 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų dalinių kelionės išlaidų į darbą kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-12 ,,Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Grincevičienė Pavadinimas: 9. Dėl Pasvalio socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 10. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-53 „Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 11. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-54 „Dėl maitinimo, medikamentų, patalynės ir aprangos normatyvų Pasvalio rajono socialinę globą teikiančiose įstaigose patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė Pavadinimas: 12. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-50 „Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: 13. Dėl Trūkstamos specialybės gydytojų ir gydytojų rezidentų skatinimo dirbti Pasvalio rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja) Renata Nevulytė Pavadinimas: 14. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 15. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 16. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-52 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 17. Dėl garantijos suteikimo Pranešėjai: Finansų skyriaus vedėja Dalė Petrėnienė Pavadinimas: 18. Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas suteikimo Pasvalio rajono savivaldybės administracijai Pranešėjai: Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Karolina Grabauskienė Pavadinimas: 19. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 20. Dėl Pasvalio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pardavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 21. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-145 „Dėl nekilnojamojo daikto pirkimo Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 22. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 23. Dėl pritarimo pasiūlymams pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Vygantas Bajorūnas

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra