Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2022-08-31

Klausimas: 7. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-247 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų dalinių kelionės išlaidų į darbą kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Būsena: Įtrauktas
Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys
Rezultatai: 07.txt