Paieška
lt en

Tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis 2022-10-28

Data: 2022-10-28
Pirmininkas: Pasvalio savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas
Būsena: Baigtas

Darbotvarkės klausimai

Pavadinimas: 1. Dėl viešo konkurso uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ vadovo pareigoms eiti organizavimo Pranešėjai: Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Karčiauskienė Pavadinimas: 2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-244 ,,Dėl Pasvalio rajono ugdymo įstaigų turto nuomos, teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 3. Dėl sutikimo Pasvalio ,,Riešuto“ mokyklai dalyvauti atrankoje Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas Vilys Pavadinimas: 4. Dėl pritarimo papildomų lėšų skyrimui Pranešėjai: Paulius Petkevičius Pavadinimas: 5. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir tolesnio jo panaudojimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 6. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 7. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 8. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Pasvalio vandenys“ Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 9. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 10. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-219 „Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Pasvalio autobusų parkas“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 11. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto, perduoto pagal patikėjimo sutartis, priėmimo iš uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 12. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-219 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Pasvalio ligoninei pagal patikėjimo sutartį“ pakeitimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 13. Dėl turto, skirto humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo Pranešėjai: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Antanavičienė Pavadinimas: 14. Dėl pritarimo projekto „Pasvalio miesto seniūnijos ir Pasvalio muzikos mokyklos pastato, adresu Vilniaus g. 5, LT-39146 Pasvalys, energinio efektyvumo didinimas“ įgyvendinimui Pranešėjai: Paulius Petkevičius Pavadinimas: 15. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės dalies teritorijos (Pušaloto miestelio, Pušaloto viensėdžio, Orelių, Papiškių, Dičiūnų, Lavėnų, Smilgelių, Mikoliškio, Palėvenių, Sereikonių, Molynės, Toliūnų, Stumbriškio, Vytėnų kaimų pagal parengtą schemą) atsinaujinančių išteklių energetikos – vėjo energetikos inžinerinės infrastruktūros plėtros specialaus plano patvirtinimo Pranešėjai: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės vyriausioji architektė) Zina Masilionytė

Siūlomi klausimai

Klausimų nėra

Atmesti klausimai

Klausimų nėra