Paieška
lt en

Seimo kontrolierių pažymos

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pažymos apie Savivaldybės administracijoje atliktus skundų tyrimus

Data ir Nr.

Dokumento pavadinimas

Atsakymai

2020-01-21
4D-2019/2-1341

PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

 Atsakymas dėl rekomendacijų vykdymo

Pastaba:
Vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo,  patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, 19.5 papunkčiu, pažymos ir informacija apie Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pasiūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo rezultatus skelbiamos ne trumpiau nei vienus metus nuo informacijos Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriams apie nagrinėjimo rezultatus pateikimo dienos.

Pažymų paieška Seimo kontrolieriaus interneto svetainėje