Paieška
lt en

Kviečiame teikti paraiškas Pasvalio rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų finansavimui

Kviečiame teikti paraiškas Pasvalio rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų...

 

Pasvalio rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas Pasvalio rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų finansavimui iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Maksimali vieno projekto finansavimo suma, skiriama konkurso būdu – 1 500 Eur.

Svarbu atkreipti dėmesį į tvarkos aprašą ir kam skirtos lėšos. Kasdieniniai veiklai finansuoti pinigų neskirsime! Remsime kokybiškus, inovatyvius ir JAUNIMO projektus. Gautų projektų skaičius visada viršija mūsų biudžetą, tad konkurencija nemaža.

Paraiškas galima teikti iki 2024 m. kovo 15 d. užpildant nustatytos formos paraiškos formą ir siunčiant ją registruotu laišku, adresu Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys, arba pristatant tiesiogiai į Savivaldybės administracijos 100 kab. Paraiškos yra registruojamos. Paraiškas, pasirašytas elektroniniu parašu, pasirašytas ir skenuotas arba fotografuotas, siųskite el. paštu dokumentai@pasvalys.lt.

Paraiškos forma

Pasvalio rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas


2024 m. Jaunimo projektų finansavimo konkurse yra naujienų. Nuo šiol, savo idėjų įgyvendinimui teikti paraiškas gali ir „NEFORMALIOS JAUNIMO GRUPĖS“. Tai puiki naujiena jaunuoliams, kurie neturi oficialiai įsteigtos organizacijos, dar jaučiasi nejaukiai varstydami „Registrų centro“ duris, tačiau turi noro ir idėjų.

Pagal „Pasvalio rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų“ tvarkos aprašą, jaunimo susibūrimas, kurį sudaro ne mažiau nei 5 nariai bei iš jų yra bent 2/3 jaunų žmonių (14-29m.), turi juos globojančia organizaciją,  gali teikti paraišką bei gauti finansavimą.

Neformalios jaunimo grupės konkurse paramai gauti gali dalyvauti tik partnerio teisėmis arba teikdamos paraiškas per jas atstovaujančias nevyriausybines jaunimo ar su jaunimu dirbančias organizacijas, pasirašiusios bendradarbiavimo sutartis ir pateikusios rekomendacijas.  

Taip pat, Pasvalio r. savivaldybės jaunimo reikalų tarybos siūlymu, 2024m. maksimali vieno projekto suma – 1500 Eur.

Be jau minėtų naujienų, primename, kad projektų finansavimas NĖRA skiriamas:

„13.1. kurių tikslas – pelnas, atostogos;

13.2. kasdienei organizacijos veiklai;

13.3. projektams, kuriems jau skirtas finansavimas iš Savivaldybės biudžeto lėšų ar kitų finansavimo šaltinių;

13.4. įrangai ir remontui, kurie nesusiję su vykdomu projektu;

13.5. jei projekte numatyta veikla neatitinka steigimo dokumentuose numatytos Organizacijos veiklos;

13.6. jei Organizacija nepateikė ataskaitos už praėjusiais metais įvykdytą projektą arba buvo nustatyta, kad Savivaldybės biudžeto lėšos panaudotos ne pagal paskirtį;

13.7. jei kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui;

13.8. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais skatina smurto, prievartos, neapykantos ir narkotikų bei kitų toksinių medžiagų populiarinimą;

13.9. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.“


Naujienos trumpai:

* Maksimali vieno projekto suma – 1500eu.

* Neformalios jaunimo grupės: neįregistruota visuomeninė grupė, kurią sudaro ne mažiau 5 narių bei 2/3 narių yra jauni žmonės.

* Turi globojančios organizacijos rekomendaciją.

* Su globojančia organizacija turi pasirašytą bendradarbiavimo sutartį.


Neformalių jaunimo grupių pavyzdžiai:

1. Neformali Palangos jaunimo grupė „Keičiam Palangą“.

2. Laisvalaikio klubas „Rozalinas" (Propaguoti kultūrinę ir sportinę veiklą kaime, seniūnijoje, bendrauti su kitų seniūnijų ir rajonų sportininkais, organizuoti renginius ir varžybas bei juose dalyvauti).

3. Neformali jaunimo grupė „Mes jaunimas“ (Grupė buria žmones, kurie nori  turiningai praleisti savo laisvalaikį, įsitraukti į įvairias veiklas, būti pilietiškais, domisi savanoryste, įsitraukia į sportinę ir kitokią įdomią, poreikius atitinkančią  veiklą. Mes  inicijuojame, organizuojame bendraamžiams įdomias veiklas, siūlome dalyvauti ir prisijungti prie grupės. Grupės vadovė: Deimantė Žukauskaitė).


Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus informacija

Dalintis Facebook